Å prøve å være så nøyaktig som mulig: En samtale

Jean-Marie Gleize er har utgitt en rekke diktbøker og artikkelsamlinger om poesi- og litteraturteori, og har markert seg som den ledende teoretikerne for den nye franske poesien. Han har tidligere vært professor i språk og litteratur ved Universitetet i Aix-en Provence, og ledet Centre d’études poétiques ved École normale supérieure i Lyon. Tarnac, un acte préparatoire er utgitt på engelsk og er under oversettelse til norsk.

Utdrag fra Thomas Lundbos intervju med Jean-Marie Gleize:

… Frans går barføtt (se den første scenen i Rosselinis film) sammen med sine følgesvenner i regnet, på vei til stedet der det første samfunnet (hytter) grunnlegges; denne ‹kommunismen› i den primitive kristendommen er noe som griper meg svært dypt. I min tekst (og i min personlige erfaring) blir den fransiskanske åndeligheten sammenstilt, eller sammenvevd, med de perspektivene som åpnes av det jeg kaller en ‹eksperimentell politikk› (og som jeg finner et eksempel på i Tarnac-kommunen). Det oppstår i det minste en kontakt som kanskje kan forårsake en slags ‹kortslutning› i leserens bevissthet. Dette er det essensielle temaet i boka.

… Ordet ‹Tarnac› i tittelen betegner både landsbyen (der det altså ble gjort noen vilkårlige arrestasjoner i henhold til den nye politiske lovgivningen) og selve boka som leseren har mellom hendene. For bøker er handlinger (tror jeg). Betegnelsen «forberedende akt», som tas ut av sin opprinnelige sammenheng, og slik innrettes og lades på nytt, berører en spesiell oppfatning av tiden slik den utfolder seg innenfor det tekstlige regimet (innenfor denne typen tekstlig regime, poetisk og post-poetisk): For meg handler det ikke om å mane fram fortiden (slik poesien av og til gjør det i sin elegiske modus), heller ikke å besynge framtiden (slik poesien av og til gjør det i sin engasjerte modus), men å bearbeide det jeg kunne kalle en førnåtid (erindringsspor, en barndomsnåtid, som både sansemessig og materielt fortsetter å være tilstedeværende), som legges over en ‹kommende› nåtid. Det er altså en nåtid i flere lag, en nåtid i flere ‹akter›, mens man venter på og forbereder ‹det som skal komme›.

Art and Dystopia: Franco Berardi and Paal Bjelke Andersen in conversation with works by Jean-Marie Gleize, Jena Osman and sean Bonney">Art and Dystopia: Franco Berardi and Paal Bjelke Andersen in conversation with works by Jean-Marie Gleize, Jena Osman and sean Bonney

-->

Art and Dystopia: …

A Letter from Jena Osman">A Letter from Jena Osman

-->

A Letter from Jena…

Ängen: Ett samtal">Ängen: Ett samtal

-->

Ängen: Ett samtal…

Blåøjet: En samtale">Blåøjet: En samtale

-->

Blåøjet: En samt…

Jag skriver i dina ord: En samtale">Jag skriver i dina ord: En samtale

-->

Jag skriver i dina…

Fibel Minds: A Conversation">Fibel Minds: A Conversation

-->

Fibel Minds: A Con…

Side by Side with What Already Happens">Side by Side with What Already Happens

-->

Side by Side with …

Omskriven genom läsning: Ett samtal">Omskriven genom läsning: Ett samtal

-->

Omskriven genom l…

The Present Is Unfinished: A Conversation">The Present Is Unfinished: A Conversation

-->

The Present Is Unf…

Where Glaciers Meet the Sea: A Conversation">Where Glaciers Meet the Sea: A Conversation

-->

Where Glaciers Mee…

You’d Be a Pig Not to Answer: A Conversation">You’d Be a Pig Not to Answer: A Conversation

-->

You’d Be a Pig N…

Å prøve å være så nøyaktig som mulig: En samtale">Å prøve å være så nøyaktig som mulig: En samtale

-->

Å prøve å være…

Opprøret: Om poesi og finans">Opprøret: Om poesi og finans

-->

Opprøret: Om poes…

First we had a couple of feelers down at Tom’s place: stemmer fra Audiatur Waste Land 2012">First we had a couple of feelers down at Tom’s place: stemmer fra Audiatur Waste Land 2012

-->

First we had a cou…

Audiatur – Katalog for ny poesi 2009">Audiatur – Katalog for ny poesi 2009

-->

Audiatur – Kata…

Audiatur – Katalog for ny poesi 2007">Audiatur – Katalog for ny poesi 2007

-->

Audiatur – Katal…

Audiatur – Antologi over ny fransk poesi 1.1">Audiatur – Antologi over ny fransk poesi 1.1

-->

Audiatur – Antol…

Midt i: Fransk filosofi i dag">Midt i: Fransk filosofi i dag

-->

Midt i: Fransk fil…

Audiatur – Katalog for ny poesi 2005">Audiatur – Katalog for ny poesi 2005

-->

Audiatur – Kata…

Audiatur: Typografiprosjektet">Audiatur: Typografiprosjektet

-->

Audiatur: Typograf…

I AM HELENA ERIKSSON, (retrato d’un felo)">I AM HELENA ERIKSSON, (retrato d’un felo)

-->

I AM HELENA ERIKSS…

Dies: A Sentence & Notes on Conceptualisms">Dies: A Sentence & Notes on Conceptualisms

-->

Dies: A Sentence &…