Adrian Perera

Norsk // English

Adrian Perera (f.1986) debuterte i 2017 med White Monkey, en diktsuite som raskt ble hyllet som et vendepunkt i den finlandssvenske litteraturen, og som også vært gjenstand for stor interesse i Sverige. Perera har også virket som journalist, forlagsredaktør, oversetter og essayist. I 2017 mottok han Svenska Yles litteraturpris for sin debutsamling, og i 2016 vant han Arvid Mörne-tävlingen for sin poesi.

Perera laborerer med flere fortellere og språk for å skapa en vev av smerta, kjærlighet, humor og fordommer. Hans dikt danner et narrativ av skarpt skildrede scener der spørsmål om kvinnemishandling, strukturell rasisme og klasse opptrer side ved side uten å gi avkall på et stramt og rammende språk.

Audiatur – Festival for ny poesi 2018 er den åttende Audiatur-festivalen, og den finner sted på Landmark 27.–28. april.

Arbeidsgruppen består i år av Sindre Andersen, Katrine Heiberg, Morten Langeland og Martin Sørhaug.

Kontakt: kontakt@audiatur.no

Festivalen er støttet av Bergen Kommune, Fritt Ord, Grand Hotell Terminus, Hordaland Fylkeskommune og Norsk Kulturråd.

Billetter:

Festivalpass: 230,-

Dagspass: 150,-

Studenter: 50% rabatt.