Andreas Töpfer

Norsk // English

Siden 2010 har det bergensbaserte tidsskriftet Vagant samarbeidet med illustratør Andreas Töpfer (f. 1971), bosatt i Berlin. Under Audiatur Waste Land blir en rekke av bidragene hans vist i det ellers stengte Bergen Kretsfengsel, rett ved Bergen Rådhus.

Et samarbeid som i utgangspunktet var planlagt for ett år, førte raskt til en kreativ knoppskyting, og Töpfers bidrag er i dag – snarere enn rent illustrerende bilder – en grunnleggende del av Vagants egenart. Oversatte tekstbidrag og bakgrunnsmateriale sendes tidlig i arbeidsprosessen til Berlin; ofte fører Töpfers tilbakemeldinger til at redigeringen av bladet tar nye retninger. Illustrasjonene er kjennetegnet av semantisk overskudd og lekfulle kommentarer til så vidt ulike emner som hjerneforskning, økofilosofi, japansk storbyliv, vandøde i mytologien, oversettelse mellom språk fra ulike språkfamilier og samspillet mellom menneske og maskin.

Kontakten mellom redaksjonen og den blivende husillustratøren oppsto under Tekstallianse 2009, der Töpfer deltok i en presentasjon av forlaget kookbooks’ utgivelser. Siden oppstarten av forlaget, som drives av Daniela Seel, har Töpfer stått for alt av design, illustrasjon, typografi og visuell profil. Andre litterære engasjementer inkluderer formgivningen av tidsskriftet Bella Triste, skrivingen og utformingen av barneboken Durch dick und dünn/Through Thick and Thin (kookbooks, 2007) og illustrasjon av sangboken Ich bin der Wind (kookbooks, 2011). Töpfers arbeider sprer seg ellers over et vidt felt: Som designer har han formgitt et utall publikasjoner, og som illustratør jobber han både med collager, blyant, tusj og digital programvare.

I samarbeid med Vagant utga Töpfer i 2011 tre digitaliserte Schreibheften: The Grey Book, The Green Book og The Pink Book. De fysiske originalene vil være å se under Audiatur Waste Land. Arbeidsmåten den gang var karakteristisk for tidsskriftssamarbeidet: I Vagant 1/2011 anmeldte Christian Yde Frostholm Anne Carsons NOX (New Directions, 2010), et bokobjekt Töpfer fikk et eksemplar av, med en oppfordring om å lage en personlig hilsen til den kanadiske poetens arbeider. I de følgende ukene fylte han tre notaterhefter med tekst og bilder: Minner, overleverte fotografier, gamle oppslagsverk og frie assosiasjoner dannet utgangspunktene for det som like mye ble et kuriositetskammer på papir som en rekonstruksjon av en tysk familiehistorie. Langt fra alle illustrasjonene fikk plass i bladet – derfor ble notatbøkene i sin helhet gjort tilgjengelig som e-bøker.

Så langt har Töpfer bidratt til ni Vagant-numre. I det kommende mai-nummeret har han også selv deltatt i redigeringen av bladet, i anledning en temaavdeling om hans egen føde- og hjemby, Berlin.

 

Audun Lindholm

Utstillingen vil være åpen til 22. april og arrangeres i samarbeid med Vagant.

Hooshyar Ansârifar

Paal Bjelke Andersen

Ali Reza Behnâm

Paal Bjelke Andersen

Gunnar Berge

Jonas (J) Magnusson

Christophe Hanna

Gunnar Berge

Arve Kleiva

Audun Lindholm

Klimakrisen

Olga Ravn

Franck Leibovici

Gunnar Berge

Eileen Myles

Mathias Danbolt

Solmaz Naraghi

Paal Bjelke Andersen

Erlend Nødtvedt

Cathrine Strøm

Politikk Poetikk Praksis

Politikk Poetikk Praksis

Lars Mikael Raattamaa

Lyra Ekström Lindbäck

Olga Ravn

Susanne Christensen

Daniela Seel

Susanne Christensen

Mazdak Shafieian

Leif Høghaug

Lars Skinnebach

Olga Ravn

Miia ToivioMiia Toivio

Leevi Lehto

Jenny Tunedal

Julie Sten-Knudsen

Andreas Töpfer

Audun Lindholm

Aina Villanger

Ane Nydal

Miia ToivioMiia Toivio">Miia ToivioMiia Toivio

Leevi Lehto

Att bli ved I og IIAtt bli ved I and II

Fredrik Nyberg

ChateauxChateaux

Beata Berggren, Martin Högström, Peter Thörneby

Falsche FreundeFalsche Freunde

Uljana Wolf

Happiness: Poems After RimbaudHappiness: Poems After Rimbaud

Sean Bonney

Spit TempleSpit Temple

Cecilia Vicuña

Tarnac, un acte préparatoireTarnac, un acte préparatoire

Jean-Marie Gleize

-->

Audiatur Waste Land er en poesibiennale som arrangeres 12. til 15. april i Bergen. Dette er femte gang Audiatur – Festival for ny poesi avholdes, første gang var i 2003. Festivalen har i 2005, 2007 og 2009 publisert omfattende kataloger som er tilgjengelige gjennom Audiatur bokhandel.

I år tar festivalen udgangspunkt i T.S. Eliots berømte dikt «The Waste Land» (1922), et dikt som i stor grad består av sitater («a heap of broken images»), et ikonisk modernistisk dikt formet som et apokalyptisk kor av stemmer. Audiatur Waste Land er ikke en hyllestfestival til et kanonisert verk, men vi ønsker å bruke diktet som konseptuelt rammeværk, som inspiration og som «ryggrad» i programmet. I forbindelse med festivalen produseres et innholdsrikt programhefte, to oversettelser av fransk og iransk poesi og siden en festivalavis som samler dokumentation og materiale i etterkant av festivalen. Politikk Poetikk Praksis vil være tilstede under festivalen og både blogge og spontanprodusere materiale. Med deltakere fra Iran, Frankrike, Tyskland, USA, Norge, Sverige, Finland og Danmark presenterer Audiatur Waste Land fire dager med oplesninger, forelesninger, konsert, utstilling, performance, paneldebatter med mere på sentrale steder i Bergen.

I etterkant av Audiatur Waste Land holdes ytterligere to arrangementer i 2012: I Oslo 25. mai inviterer vi i samarbeid med Folkebiblioteket og Deichmanske bibliotek, avd. Grünerløkka til et møte med den fransk-amerikanske forleggeren, litteratur- og kulturteoretikeren Sylvère Lotringer kjent fra forlaget Semiotext(e) og 21. juli kommer litteraturprofessoren og avantgardespesialisten Marjorie Perloff til Bergen.

Velkommen!

Arbeidsgruppen består i 2012 av Karl Larsson, Cathrine Strøm, Martin M. Sørhaug, Simen Hagerup, Paal Bjelke Andersen, Thomas Lundbo og Susanne Christensen.