Arve Kleiva

Norsk // English

 

Aud Olsen | Kong Oidipus*

Dette – nokså enkle – arbeidet startet med en samtale mellom Audun Lindholm og Arve Kleiva vinteren 2008/09. Arve Kleiva hadde ubrukt materiale liggende fra den nylig publiserte romanen Aud Olsen: På kjøkkenet* (H Press, 2008). Der er Oidipus en viktig, men lite fremhevet figur, og etter Kleivas oppfatning ble figuren heller ikke tilstrekkelig utviklet, si i omfanget av sin relevans for stoffet, navnlig spenningen mellom litteratur og eksistens i et samfunn der de fleste relasjoner er overstyrt av én økonomisk hensikt, konsentrasjonen av makt gjennom omsetningen av varer.

Kleiva hadde også lyst til å arbeide videre med et essay han* skrev for Vagant i 1995, Gustav Haarnack: Den kinesiske prinsen.* Lindholm utfordret Kleiva til å bruke materialet scenisk, se hva som kunne skje om man plasserte Oidipus-figuren på scenen og arbeidet med teksten i et kollektiv. Den foreliggende bearbeidelsen av Oidipus er tilpasset festivalen og lagt et sted mellom opplesningen og teaterforestillingen. Hva skjer med elementene i Oidipus-myten, om man forutsetter at Oidipus vet hva han gjør, når han slår ihjel sin far, gifter seg med sin mor, får barn med henne, etc.? Forestillingen forutsetter også at Oidipus’ tragedie er uforståelig – ja, meningsløs – utenfor samfunnet hans skjebne utfoldes i; poenget er i seg selv så innlysende at utsagnet grenser til tomhet.

Fremføringen bygger på Sofokles’ stykke Kong Oidipus, to Sofokles-dramaer til fra denne familiefortellingen (Oidipus i Kolonos, Antigone) og andre antikke overleveringer om Oidipus-myten, dens bakgrunn. Videre er det plukket fritt fra Hölderlins, Pasolinis & Freuds Sofokles-kommentarer  samt forfattere som nevnes der.

 

Tekst, stemme: Arve Kleiva

Dramaturgi: Marie Nerland

På scenen: Øyvind Ådland

Scenografi: Johanne Hjorthol

Produksjon: Audun Lindholm

 

Forestillingen er laget for AUDIATUR WASTE LAND som et kollektivt arbeid og ble til i løpende dialog mellom deltagerne.

Prosjektet har mottatt midler til manuskriptutvikling fra Norsk kulturråd.

 

Aud Olsen

 

* Arve Kleiva har arbeidet med et knippe psevdonymer, eller forfatternavn, eksempelvis Aud Olsen, Gustav Haarnack og Ernst Ernst – for den saks skyld Arve Kleiva. Disse navnene er en del av teksten, i enhver forstand. Fordelen med dette grepet er å strekke fiksjonen aldri så lite ut av boken, inn i språkbruken som omgir den og kontraktene som sluttes der, da ikke minst i varehandelen, eksempelvis handelen med bøker, aviser, tv, forlag og forfattere. Kleivas produksjon er samlet under paraplyen Haarnack-Archiv. Et arbeid fra Haarnack-Archiv, som tar i bruk de nevnte forfatternavnene, presenteres under festivalen på utstillingen A Print.

Hooshyar Ansârifar

Paal Bjelke Andersen

Ali Reza Behnâm

Paal Bjelke Andersen

Gunnar Berge

Jonas (J) Magnusson

Christophe Hanna

Gunnar Berge

Arve Kleiva

Audun Lindholm

Klimakrisen

Olga Ravn

Franck Leibovici

Gunnar Berge

Eileen Myles

Mathias Danbolt

Solmaz Naraghi

Paal Bjelke Andersen

Erlend Nødtvedt

Cathrine Strøm

Politikk Poetikk Praksis

Politikk Poetikk Praksis

Lars Mikael Raattamaa

Lyra Ekström Lindbäck

Olga Ravn

Susanne Christensen

Daniela Seel

Susanne Christensen

Mazdak Shafieian

Leif Høghaug

Lars Skinnebach

Olga Ravn

Miia ToivioMiia Toivio

Leevi Lehto

Jenny Tunedal

Julie Sten-Knudsen

Andreas Töpfer

Audun Lindholm

Aina Villanger

Ane Nydal

Miia ToivioMiia Toivio">Miia ToivioMiia Toivio

Leevi Lehto

Att bli ved I og IIAtt bli ved I and II

Fredrik Nyberg

ChateauxChateaux

Beata Berggren, Martin Högström, Peter Thörneby

Falsche FreundeFalsche Freunde

Uljana Wolf

Happiness: Poems After RimbaudHappiness: Poems After Rimbaud

Sean Bonney

Spit TempleSpit Temple

Cecilia Vicuña

Tarnac, un acte préparatoireTarnac, un acte préparatoire

Jean-Marie Gleize

-->

Audiatur Waste Land er en poesibiennale som arrangeres 12. til 15. april i Bergen. Dette er femte gang Audiatur – Festival for ny poesi avholdes, første gang var i 2003. Festivalen har i 2005, 2007 og 2009 publisert omfattende kataloger som er tilgjengelige gjennom Audiatur bokhandel.

I år tar festivalen udgangspunkt i T.S. Eliots berømte dikt «The Waste Land» (1922), et dikt som i stor grad består av sitater («a heap of broken images»), et ikonisk modernistisk dikt formet som et apokalyptisk kor av stemmer. Audiatur Waste Land er ikke en hyllestfestival til et kanonisert verk, men vi ønsker å bruke diktet som konseptuelt rammeværk, som inspiration og som «ryggrad» i programmet. I forbindelse med festivalen produseres et innholdsrikt programhefte, to oversettelser av fransk og iransk poesi og siden en festivalavis som samler dokumentation og materiale i etterkant av festivalen. Politikk Poetikk Praksis vil være tilstede under festivalen og både blogge og spontanprodusere materiale. Med deltakere fra Iran, Frankrike, Tyskland, USA, Norge, Sverige, Finland og Danmark presenterer Audiatur Waste Land fire dager med oplesninger, forelesninger, konsert, utstilling, performance, paneldebatter med mere på sentrale steder i Bergen.

I etterkant av Audiatur Waste Land holdes ytterligere to arrangementer i 2012: I Oslo 25. mai inviterer vi i samarbeid med Folkebiblioteket og Deichmanske bibliotek, avd. Grünerløkka til et møte med den fransk-amerikanske forleggeren, litteratur- og kulturteoretikeren Sylvère Lotringer kjent fra forlaget Semiotext(e) og 21. juli kommer litteraturprofessoren og avantgardespesialisten Marjorie Perloff til Bergen.

Velkommen!

Arbeidsgruppen består i 2012 av Karl Larsson, Cathrine Strøm, Martin M. Sørhaug, Simen Hagerup, Paal Bjelke Andersen, Thomas Lundbo og Susanne Christensen.