Åsne Linnestå

Norsk // English

«Vi snakker om form, om en fullstendig fri deformering av livet eller fantasiens verden i den hensikt å skape en helhet, der meningen skal bestemmes ut av en indre, rent scenisk konstruksjon, og ikke kravet om en konsekvent psykologi eller handling i følge visse livsbetonende prinsipper, for vi må ut av denne fordervede reproduksjonen av livet. Venner. Kunsten må ikke, skal ikke være en forbannet forlengelse av dette meningsløse livet …»

Dette er ikke en beskrivelse av Aasne Linnestås forfatterskap, men et utdrag fra den polske kunstneren og dramatikeren Stanislaw Ignacy Witkiewicz’ ideer om Det Nye Teater på 1920-tallet. Utdraget siteres i Linnestås bok Stanislaw (en forestilling) fra 2002, en bok som fører sammen sitater, bilder, dikt, prosatekster, historiske fakta og teateranmeldelser. Til sammen utgjør disse en collage, en fragmentert fremstilling av Witkiewicz, også kalt Witkacy, sitt livsløp. Bokas omdreiningspunkt er altså en underkjent kunstners liv, men i hvor stor grad er teksten dokumentarisk? Kan den kalles en biografi? Her står dikt og fakta side om side og fungerer som gjensidige smittekilder. Boka utnytter dessuten i høy grad typografiens muligheter til å skape nyanser i tekstens stemmer og synsvinkler. Men dette hindrer samtidig leseren i å overse det faktum at teksten er en litterær konstruksjon. Vil en dokumentarisk tekst måtte utelukke formeksperimenter? Er ikke dikt og forbannet løgn en del av sannheten om et liv? Tittelen peker på at dette er en forestilling; er det forfatterens erindringsbilde, utlagt gjennom ulike stil- og stemmeleier? Et forsøk på å nærme seg en sannhet som aldri riktig lar seg fange inn? Spørsmålene som dukker opp under lesningen av Stanislaw er betegnende, nettopp fordi dette er en tekst som utfordrer leserens oppfatning av hva det poetiske feltet kan innbefatte, så vel som hvor grensen går mellom liv og litteratur.

Linnestå debuterte i 2000 med diktsamlingen Små, hellige løgner, som inneholder fire avdelinger med korte dikt med sterk rytmisk fremdrift, av og til som små regler eller som ulike innganger til musikk i skrift. Denne eksplisitte musikaliteten er ikke like tydelig tilstede i Stanislaw, men der gjenfinnes den kanskje i form av det kompositoriske, også knyttet til den nevnte undertittelen, (en forestilling). Men ordet ”forestilling” er bare en generell referanse til teatrale fremføringspraksiser og setter få krav til komposisjonen. Slik forfatteren har fritt spillerom innenfor bokens rammer (papiret, trykksverten og permene), har regissøren en tilsvarende frihet i teateret. Men igjen: «forestilling» peker ikke bare på Witkacys hovedbeskjeftigelse, arbeidet med teaterforestillingene, men også videre mot de scenene i verdensdramaet som utspilte seg på denne tiden, og som griper direkte inn i det individuelle livet som boka kretser rundt. Kunsten unnslipper ikke virkeligheten, men Linnestå har gjennom forfatterskapet sitt så langt vist oss at kunsten ikke bare er dens forlengelse.

Utgivelser: Små, hellige løgner (Aschehoug, 2000) / Stanislaw (en forestilling) (2002) / Beruselse (med Hans Christian Grønn (red.)) (2002) / «UFB (Uten Fast Bopel)», bidrag til dramatikk-antologien Byens ansikt (Transit Forlag 2005)

Cathrine Strøm

Sissel Solbjørg Bjugn

Bjørn Skogmo

Ida Börjel

Susanne Christensen

Jo Eggen

Henning Hagerup

Lars R. Engebretsen

Paal Bjelke Andersen

Christian Yde Frostholm

Anna Hallberg

Jörgen Gassilewski

Paal Bjelke Andersen

Anna Hallberg

Anna Hallberg, Redaksjonen

Hanna Hallgren

Susanne Christensen

Florian Hecker

Jan-Olav Glette

John Hegre

Carl Kristian Johansen

Per Højholt

Martin Glaz Serup, Christian Yde Frostholm

Johan Jönson

Magnus Persson

Åsa Maria Kraft

Jesper Olsson

Tom Leonard

Øyvind Rimbereid

Åsne Linnestå

Cathrine Strøm

Karen Mac Cormack

Johannes Frost

Steve McCaffery

Audun Lindholm

Ulf Karl Olov Nilsson

Redaksjonen

Yngve Pedersen

Janike Kampevold Larsen

Jörg Piringer

Audun Lindholm

Nathalie Quintane

Nathalie Quintane

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje

Hild Borchgrevink

Bjørn Aamodt

Dag Haugstvedt

Monica Aasprong

Audun Lindholm

Miia ToivioMiia Toivio">Miia ToivioMiia Toivio

Leevi Lehto

Att bli ved I og IIAtt bli ved I and II

Fredrik Nyberg

ChateauxChateaux

Beata Berggren, Martin Högström, Peter Thörneby

Falsche FreundeFalsche Freunde

Uljana Wolf

Happiness: Poems After RimbaudHappiness: Poems After Rimbaud

Sean Bonney

Spit TempleSpit Temple

Cecilia Vicuña

Tarnac, un acte préparatoireTarnac, un acte préparatoire

Jean-Marie Gleize

-->

Audiatur – Festival for ny poesi ble avholdt i Bergen 13.-16. oktober 2005. Festivalen benyttet seg av BIT Teatergarasjen, Hordaland Kunstsenter, Landmark og USF Verftet.

Redaksjon: Paal Bjelke Andersen, Mathias Danbolt, Jörgen Gassilewski, Hanna Hallgren, Dag Haugstvedt, Audun Lindholm, Øyvind Rimbereid, Martin M. Sørhaug og Cathrine Strøm.