Att bli ved I og IIAtt bli ved I and II

Norsk // English

Att bli ved

«Vem talar», spør Fredrik Nyberg i avhandlingen Hur låter dikten? Att bli ved II, og svarer: «Dikten talar. Och framförandet talar. I en lyrikuppläsning språkar dikten.» Gjennom teksten løper en akademisk og en fiktiv, og en historisk og en privat fremstilling av poesiens muntlighet parallelt. I en viktig del av avhandlingen gjengir Nyberg hvordan diktene i den tilhørende diktsamlingen Att bli ved fant sin form i og med at de ble lest høyt, privat og offentlig. Ved verbalt å prøve ut ulike konstellasjoner av materialet, ulike opplesningsmetoder og temporære og romlige begrensninger, lot han ikke bare sin egen kropp, men også de faktiske rommene hvor opplesningene fant sted, spille en avgjørende rolle i ferdigstillelsen av verket. Diktsamlingen utspiller seg på og ved, og er kanskje også selv en «äng»: et arkadia, en utopi, men også en entropi, mellom natur og kultur, avslutning og fortsettelse.

På festivalen opptrer Fredrik Nyberg også sammen med Lars Carlsson. Sammen utgjør de duoen Monomono.

 

E paradiset en äng?

Växterna förtunnas å försvinner å avlöser varandra

Förtunnade delar av äldre växter återvänder till jorden

å ger upphov till nya växter

Som växer med helt nya röster

Hagen kompletterar ängen

Ängen kompletterar hagen

 

Utdrag fra Ängen, Paal Bjelke Andersens intervju med Fredrik Nyberg, som kommer i bokform til festivalen:

Poesin är definitivt en optik som man kan se världen genom. Och för mig kan det då och då uppstå en mycket bräcklig analogi mellan ängen och dikten. Både ängen och dikten är marginaliserade fenomen i vår samtid och i detta faktum finns det naturligtvis en sorg, men också en lockelse. Jag uppfattar både ängen och dikten som cykliska fenomen, som någonting alltid nytt, alltid återkommande och samtidig globalt avklingande. I kampen mellan den kapitalistiska hegemonien (varorna / tjänsterna) och ängen väljer jag ängen. Ängen och dikten. Och om man (jag) tar dikten – och då inte bara de i Att bli ved – i sin (min) mun ställer man (jag) sig på en specifik plats, en plats som utspelar sig någon annanstans än var den ”kapitalistiska hegemonien” utspelar sig. Jag vill vara i dikten, på ängen och i isen. Bara det som försvinner kan ha ett värde …

 

Fredrik Nyberg er poet og bosatt i Göteborg.

Fredrik Nyberg på Audiatur bokhandel

Avhandlingen og ADSR av Monomono kan lastes ned fra Konsthögskolan i Göteborg.

http://www.norstedts.se/forfattare/Alfabetiskt/N/Fredrik-Nyberg/

Audiatur – Festival for ny poesi 2014 er den sjette Audiatur-festivalen, og den finner sted på Bergen Kunsthall 3.–5. april.

9. november i fjor arrangerte Audiatur et forberedende seminar.

Seminaret og festivalen kurateres av Karl Larsson og Paal Bjelke Andersen.

Audiaturs arbeidsgruppe består av Paal Bjelke Andersen, Carina E. Beddari, Karl Larsson, Thomas Lundbo, Cathrine Strøm og Martin Sørhaug.

Kontakt: kontakt@audiatur.no

Festivalen er støttet av Bergen Kommune, Fritt Ord, Grand Hotell Terminus, Gyldendal Dansk Forlag, Gyldendal Norsk Forlag, Hanne på Høyden, Hordaland Fylkeskommune, Norsk Kulturråd og U.S. Embassy Oslo.

Billetter:

Festivalpass: 400,- (inkluderer festivalpublikasjoner)

Dagspass: 200,- (inkluderer festivalpublikasjoner)

Studenter: 50% rabatt.