Audiatur – Seminar for en ny poesifestival

Norsk // English

Audiatur fyller ti år, og som forberedelse til neste festival, som arrangeres på Bergen Kunsthall 3.–5. april 2014, inviterer vi til et dagsseminar 9. november 2013. Deltakerne er, i likhet med poetene og kunstnerne på festivalen i 2014, alle invitert med spesifikke verker:

Lisa Robertson med Revolution: A Reader
Franco «Bifo» Berardi med The Uprising: On Poetry and Finance
Fredrik Nyberg med Hur låter dikten, Att bli ved II

Seminaret innledes med grundige presentasjoner av de inviterte verkene, deretter følger en paneldiskusjon hvor både deltakerne fra Audiaturs redaksjonelle gruppe og publikum medvirker.

Et ti-års jubileum gir oss en anledning til å rette blikket spesielt mot vår egen virksomhet. I løpet av den tiden Audiatur har eksistert har verden, og Norge, endret seg dramatisk. Disse endringene har på mange måter gjenspeilet seg i måten Audiatur har blitt organisert på, i poesien som har blitt fremført og i samtalene under og i tilknytning festivalen. Likevel har vi aldri eksplisitt og offentlig diskutert disse endringenes innvirkning på festivalen.

Foredragsholderne er invitert på grunnlag av verker publisert innenfor andre disipliner enn poesien. Dette for å tilføre vår egen virksomhet ny kunnskap og gjøre oss i stand til å bygge figurer og modeller som kan få vårt eget arbeid til å fremstå tydeligere. Vi tror at en slik arbeidsmetode, i tillegg til å berike en intern diskusjon om hvordan poesifestivaler kan bli bedre og gi mer mening, også vil initiere en samtale om hva slags rom i samfunnet en poesifestival kan være og hva slags kunnskap den kan generere.

Vi ser på denne diskusjonen som en mulighet til å endre og påvirke fremtidens festivaler, både vår egen og andres. Et viktig spørsmål blir hvordan en institusjonskritikk kan se ut i poesiverdenen, der man ofte befinner seg i sammenhenger som bygger på individuell engasjement, aktivisme og DIY, men som også er helt avhengig av økonomisk støtte fra institusjoner med klare samfunnsmessige og politiske agendaer, i Audiaturs tilfelle blant annet Norsk Kulturråd, Bergen kommune og Fritt Ord.

En poesifestival er ingen nøytral sammenheng. Det forventes at samfunnets investeringer i poesien – en kunstart som Franco Berardi kaller «insolvent» – skal produsere en samfunnsmessig nytte, en verdi som med tid og stunder skal kunne veksles inn i mer gangbar mynt. Samtidig er denne forventede nytten et produkt av at poesien hele tiden må oppfinne sin egen form og strebe mot uavhengighet.

Poesifestivalen er et av de stedene hvor denne motsetningen utspiller seg, eller mer presist, et sted hvor mennesker over flere dager lytter, snakker og omgås med denne motsetningen som forutsetning. Med seminaret håper vi å kunne sette denne indre motsetningen i poesifestivalen som institusjon på prøve, ikke for å unnslippe den, men for å kunne gjøre den tydeligere og finne produktive måter å bruke den på.

Velkommen!

Seminaret i november og festivalen i april 2014 kurateres av Karl Larsson og Paal Bjelke Andersen.

Audiaturs arbeidsgruppe består i tillegg av Carina Elisabeth Beddari, Cathrine Strøm, Thomas Lundbo og Martin M. Sørhaug.

www.audiatur.no/festival

Fra arrangørene

Audiatur

The Uprising – On Poetry and Finance

Franco «Bifo» Berardi

Revolution: A Reader

Lisa Robertson & Matthew Stadler

Hur låter dikten? Att bli ved II

Fredrik Nyberg

Audiatur – Seminar for en ny poesifestival er et forberedende seminar til Audiatur – Festival for ny poesi 2014. Seminaret arrangeres på Bergen Kunsthall lørdag 9. november 2013.

Program

12.00 Innledning ved arrangørene.

12.15 Franco «Bifo» Berardi
13.15 Lisa Robertson

14.00 Pause

14.30 Fredrik Nyberg
15.30 Panelsamtale

17.00-19.00 Uformelt samvær

Audiatur – Festival for ny poesi 2014 er den sjette Audiatur-festivalen. Denne gangen ha vi invitert tolv verker som presenteres på disse sidene frem mot festivalen på Bergen Kunshall 3.–5. april 2014.

Seminaret og festivalen kurateres av Karl Larsson og Paal Bjelke Andersen.

Audiaturs arbeidsgruppe består av Paal Bjelke Andersen, Carina E. Beddari, Karl Larsson, Thomas Lundbo, Cathrine Strøm og Martin Sørhaug.

Billetter: 80,-

Kontakt: kontakt@audiatur.no

Seminaret er støttet av Bergen Kommune, Fritt Ord og Norsk Kulturråd.