Audiatur Waste Land

Norsk // English

Torsdag

The Burial of the Dead”

Torsdag 12. april klokken 19.00

Tårnsalen, Bergen Kunstmuseum, Rasmus Meyers allé 9

Lydverk av John Hegre, opplesning av Alireza Behnam og konsert med Klimakrisen, Politikk Poetikk Praksis blogger gjennom festivalen

 

Fredag

A Game of Chess”

Fredag 13. april klokken 10.00

Tårnsalen, Bergen Kunstmuseum, Rasmus Meyers allé 9

A Game of Chess ved Johnny Herbert, forelesninger av:

> Lars Mikael Raattamaa – «Eliots Junk Land, on Conservatism, Socialism and Equality in Poetry and Text Art»

> Gunnar Berge – «On the source references in The Waste Land»

Lansering av:

* Audiatur – antologi over ny fransk poesi 1.1, Thomas Lundbo (red.): Opplesninger ved Franck Leibovici, Jørn H. Sværen og Thomas Lundbo.

 

Fredag 13. april klokken 15.00

Bergen Kretsfengsel, Rådhusgaten 1

Gasspedal presenterer:

Kong Oidipus – Performance med tekst av Arve Kleiva

 

Vagant presenterer:

«Åtte liv igjen». Utstilling ved Andreas Töpfer

Audun Lindholm i samtale med Daniela Seel, redaktør i det berlinske forlaget Kookbooks

 

The Fire Sermon”

Fredag den 13. april klokken 19.00

Bergen Kjøtt, Skuteviken

The Fire Sermon ved Eileen Myles, opplesning med Christophe Hanna, Gunnar Berge, Lars Mikael Raattamaa, Olga Ravn, Mazdak Shafieian, Miia Toivio og Daniela Seel, Audiatur Print ved Judith Nærland

 

Lørdag

Lørdag 14. april klokken 12.00

Bergen Kretsfengsel, Rådhusgaten 10

Kakofoniopplesning – alle poeter

 

Death by Water”

Lørdag den 14. april klokken 14.00

Tårnsalen, Bergen Kunstmuseum, Rasmus Meyers allé 9

Death by Water ved Johnny Herbert, forelesning av Christophe Hanna, paneldebatt moderert av Martin Högström

NB! Vi anbefaler interesserte å få med seg arrangementet fredag klokken 10.00 ettersom de tre forelesningene er utgangspunktet for debatten.

 

What the Thunder Said”

Lørdag 14. april klokken 19.00

Bergen Kjøtt, Skuteviken

What the Thunder Said ved Thorolf Thuestad og Alwynne Pritchard, opplesning med Eileen Myles, Aina Villanger, Erlend O. Nødtvedt, Franck Leibovici, Jenny Tunedal og Lars Skinnebach, Audiatur Print ved Judith Nærland,

Fest, DJ Lawa spiller

 

Søndag

Søndag den 15. april klokken 11.00

Landmark, Zander Kaaes gate 6

Fotnoter til “The Waste Land” – alle poeter

 

Søndag den 15. april klokken 19.00

Landmark, Rasmus Meyers alle 5

Samtale og opplesning med/ved Eileen Myles

 

25. mai: Sylvère Lotringer

I Oslo 25. mai inviterer vi i samarbeid med Folkebiblioteket og Deichmanske bibliotek, avd. Grünerløkka til et møte med den fransk-amerikanske forleggeren, litteratur- og kulturteoretikeren Sylvère Lotringer kjent fra forlaget Semiotext(e)

Samme dag deltar Lotringer på et åpent seminar på Universitetet i Oslo.

«A Culture of Cruelty»

25. mai. 2012 14:1516:00, Aud. 3 Helga Engs Hus

Mer info her

 

Sylvère Lotringer is a literary critic and cultural theorist. A younger contemporary of Gilles Deleuze, Félix Guattari, Jean Baudrillard, Paul Virilio and Michel Foucault, he is best known for synthesizing French theory with American literary, cultural and architectural avant-garde movements through his work with Semiotext(e) ; and for his interpretations of French theory in a 21st century context. An influential interpreter of Jean Baudrillard’s theories, Lotringer invented the concept “extrapolationist” as a means of describing the hyperbolic world-views espoused by Baudrillard and Paul Virilio. Lotringer is a Professor Emeritus at Columbia University and a Professor of Foreign Philosophy at the European Graduate School in Saas-Fee, Switzerland. He has also published extensively on the French “high modernists,” Antonin Artaud, Simone Weil and Georges Bataille.

 

21. juli: Marjorie Perloff

MØT AVANTGARDEFORSKER MARJORIE PERLOFF (USA) I BERGEN 21. JULI KL. 19.00.

 

Audiatur inviterer til møte med litteraturprofessor og avantgardespesialist Marjorie Perloff (USA).

Perloff vil holde et foredrag med utgangspunkt i boka Unoriginal Genius (2011), der hun bruker TS Eliots «The Waste Land» som portaldikt for en diskusjon omkring «poetry by other means in the new century».

Foredraget etterfølges av en dialog mellom Perloff og publikum.

Sted: Hanne på Høyden, http://hannepaahoeyden.wordpress.com/
Tid: Lørdag 21. juli kl. 19.00
Gratis inngang.

 

Marjorie Perloff (f. 1931) er en toneangivende amerikansk litteraturprofessor, avantgardeforsker og kritiker. Gjennom sitt virke har hun bidratt til å skape et publikum for en litteratur som ofte betegnes som obskur og marginal. Hennes tre første bøker tok for seg John Keats, Robert Lowell og Frank O’Hara. Siden har hun skrevet originalt og entusiastisk om blant annet avantgardebevegelser, brasiliansk poesi, poesi og nyere medier, og om den amerikanske poetiske tradisjonen de siste 100 årene — fra T. S. Eliot, Gertrude Stein og objektivist-poeter som Louis Zukofsky og Charles Reznikoff, via Black Mountain Poets, Beat og New York-poetene, til L=A=N=G=U=A=G=E-poesi og samtidspoesi.

Et gjennomgående prosjekt for Perloff er å finne influenser og genealogier mellom poeter, og hun betegner selv sin forståelse av litteraturhistorien som revisjonistisk. Av hennes mange publikasjoner kan nevnes The Poetics of In! determinacy: Rimbaud to Cage (1981), Radical Artifice: Writing Poetry in the Age of Media (1991), Wittgenstein’s Ladder: Poetic Language and the Strangeness of the Ordinary (1996) og Unoriginal Genious: Poetry by Other Means in the New Century (2010).

 

Marjorie Perloff er for tiden gjesteredaktør i Audiatur bokhandel. Les Perloffs anbefalinger.

 

Perloffs utgivelser på Audiatur bokhandel

Dette er det andre av to arrangementer i kjølvannet av Audiatur Waste Land i Bergen 12.-15. april i år. Det første fant sted i Oslo 25. mai, der Remi Nilsen samtalte med den fransk-amerikanske forleggeren, litteratur- og kulturteoretikeren Sylvère Lotringer, kjent fra forlaget Semiotext(e). Arrangementet var i samarbeid med Folkebiblioteket og Deichmanske bibliotek, avd. Grünerløkka.

 

Utstillinger

Audiatur Print #1-3

Vises på Bergen Kjøtt

Audiatur Print er en serie med særtrykk som utforsker grenselandet mellom litteratur, poesi, tradisjoner for visuell poesi, konkret poesi og billedkunst. Judith Nærland er kurator for serien og Arve Kleiva redaktør. Serien består av arbeider av svært anerkjente skandinaviske og internasjonale forfattere. Medvirkende: derek beaulieu (CDN), Ida Börjel (S), G=T=B=R=G (S), Arve Kleiva, Vanessa Place/Robert Fitterman (USA), Claude Royet-Journoud (F), Jenny Tunedal (S), Vemund Solheim Ådland og Monica Aasprong.


Vagant presenterer:

«Åtte liv igjen» Illustrasjoner av Andreas Töpfer

Vises på gamle Bergen Kretsfengsel

Siden 2010 har det bergensbaserte tidsskriftet Vagantsamarbeidet med illustratør Andreas Töpfer (f. 1971), bosatt i Berlin. Under Audiatur Waste Land blir en rekke av bidragene hans vist i det ellers stengte Bergen Kretsfengsel, rett ved Bergen Rådhus.

Et samarbeid som i utgangspunktet var planlagt for ett år, førte raskt til en kreativ knoppskyting, og Töpfers bidrag er i dag – snarere enn rent illustrerende bilder – en grunnleggende del av Vagants egenart. Oversatte tekstbidrag og bakgrunnsmateriale sendes tidlig i arbeidsprosessen til Berlin; ofte fører Töpfers tilbakemeldinger til at redigeringen av bladet tar nye retninger. Illustrasjonene er kjennetegnet av semantisk overskudd og lekfulle kommentarer til så vidt ulike emner som hjerneforskning, økofilosofi, japansk storbyliv, vandøde i mytologien, oversettelse mellom språk fra ulike språkfamilier og samspillet mellom menneske og maskin.

Kontakten mellom redaksjonen og den blivende husillustratøren oppsto under Tekstallianse 2009, der Töpfer deltok i en presentasjon av forlaget kookbooks’ utgivelser. Siden oppstarten av forlaget, som drives av Daniela Seel, har Töpfer stått for alt av design, illustrasjon, typografi og visuell profil. Andre litterære engasjementer inkluderer formgivningen av tidsskriftet Bella Triste, skrivingen og utformingen av barneboken Durch dick und dünn/Through Thick and Thin (kookbooks, 2007) og illustrasjon av sangboken Ich bin der Wind (kookbooks, 2011). Töpfers arbeider sprer seg ellers over et vidt felt: Som designer har han formgitt et utall publikasjoner, og som illustratør jobber han både med collager, blyant, tusj og digital programvare.

I samarbeid med Vagant utga Töpfer i 2011 tre digitaliserte Schreibheften: The Grey Book, The Green Book og The Pink Book. De fysiske originalene vil være å se under Audiatur Waste Land. Arbeidsmåten den gang var karakteristisk for tidsskriftssamarbeidet: I Vagant 1/2011 anmeldte Christian Yde Frostholm Anne Carsons NOX (New Directions, 2010), et bokobjekt Töpfer fikk et eksemplar av, med en oppfordring om å lage en personlig hilsen til den kanadiske poetens arbeider. I de følgende ukene fylte han tre notaterhefter med tekst og bilder: Minner, overleverte fotografier, gamle oppslagsverk og frie assosiasjoner dannet utgangspunktene for det som like mye ble et kuriositetskammer på papir som en rekonstruksjon av en tysk familiehistorie. Langt fra alle illustrasjonene fikk plass i bladet – derfor ble notatbøkene i sin helhet gjort tilgjengelig som e-bøker.

Så langt har Töpfer bidratt til ni Vagant-numre. I det kommende mai-nummeret har han også selv deltatt i redigeringen av bladet, i anledning en temaavdeling om hans egen føde- og hjemby, Berlin.

Audun Lindholm

Utstillingen vil være åpen til 22. april og arrangeres i samarbeid med Vagant.

Hooshyar Ansârifar

Paal Bjelke Andersen

Ali Reza Behnâm

Paal Bjelke Andersen

Gunnar Berge

Jonas (J) Magnusson

Christophe Hanna

Gunnar Berge

Arve Kleiva

Audun Lindholm

Klimakrisen

Olga Ravn

Franck Leibovici

Gunnar Berge

Eileen Myles

Mathias Danbolt

Solmaz Naraghi

Paal Bjelke Andersen

Erlend Nødtvedt

Cathrine Strøm

Politikk Poetikk Praksis

Politikk Poetikk Praksis

Lars Mikael Raattamaa

Lyra Ekström Lindbäck

Olga Ravn

Susanne Christensen

Daniela Seel

Susanne Christensen

Mazdak Shafieian

Leif Høghaug

Lars Skinnebach

Olga Ravn

Miia ToivioMiia Toivio

Leevi Lehto

Jenny Tunedal

Julie Sten-Knudsen

Andreas Töpfer

Audun Lindholm

Aina Villanger

Ane Nydal

Miia ToivioMiia Toivio">Miia ToivioMiia Toivio

Leevi Lehto

Att bli ved I og IIAtt bli ved I and II

Fredrik Nyberg

ChateauxChateaux

Beata Berggren, Martin Högström, Peter Thörneby

Falsche FreundeFalsche Freunde

Uljana Wolf

Happiness: Poems After RimbaudHappiness: Poems After Rimbaud

Sean Bonney

Spit TempleSpit Temple

Cecilia Vicuña

Tarnac, un acte préparatoireTarnac, un acte préparatoire

Jean-Marie Gleize

-->

Audiatur Waste Land er en poesibiennale som arrangeres 12. til 15. april i Bergen. Dette er femte gang Audiatur – Festival for ny poesi avholdes, første gang var i 2003. Festivalen har i 2005, 2007 og 2009 publisert omfattende kataloger som er tilgjengelige gjennom Audiatur bokhandel.

I år tar festivalen udgangspunkt i T.S. Eliots berømte dikt «The Waste Land» (1922), et dikt som i stor grad består av sitater («a heap of broken images»), et ikonisk modernistisk dikt formet som et apokalyptisk kor av stemmer. Audiatur Waste Land er ikke en hyllestfestival til et kanonisert verk, men vi ønsker å bruke diktet som konseptuelt rammeværk, som inspiration og som «ryggrad» i programmet. I forbindelse med festivalen produseres et innholdsrikt programhefte, to oversettelser av fransk og iransk poesi og siden en festivalavis som samler dokumentation og materiale i etterkant av festivalen. Politikk Poetikk Praksis vil være tilstede under festivalen og både blogge og spontanprodusere materiale. Med deltakere fra Iran, Frankrike, Tyskland, USA, Norge, Sverige, Finland og Danmark presenterer Audiatur Waste Land fire dager med oplesninger, forelesninger, konsert, utstilling, performance, paneldebatter med mere på sentrale steder i Bergen.

I etterkant av Audiatur Waste Land holdes ytterligere to arrangementer i 2012: I Oslo 25. mai inviterer vi i samarbeid med Folkebiblioteket og Deichmanske bibliotek, avd. Grünerløkka til et møte med den fransk-amerikanske forleggeren, litteratur- og kulturteoretikeren Sylvère Lotringer kjent fra forlaget Semiotext(e) og 21. juli kommer litteraturprofessoren og avantgardespesialisten Marjorie Perloff til Bergen.

Velkommen!

Arbeidsgruppen består i 2012 av Karl Larsson, Cathrine Strøm, Martin M. Sørhaug, Simen Hagerup, Paal Bjelke Andersen, Thomas Lundbo og Susanne Christensen.