Audiatur – festival for ny poesi 2016

Norsk // English

Vi ønsker dere velkommen til Audiatur – festival for ny poesi 2016, som finner sted på Bergen Kjøtt 7.–9. april.

I år har vi invitert ti poeter med ti bøker og prosjekter som alle har bestemte sosiale og politiske situasjoner som utgangspunkt. Både diktene til Joshua Clover og Juliana Spahr og forlaget de driver sammen, Commune Editions, tar utgangspunkt i Occupy Oakland; Kirill Medvedev bearbeider foregående tiårs russiske samfunnsutvikling og poesi; Keti Chukhrovs «dramatiske dikt» tar for seg særlig kvinnenes stilling i dagens Russland; Pavel Arsenev er redaktør for [Translit], et tidsskrift og forlag som de 10 siste årene har spilt en vesentlig rolle for den kunstneriske, politiske opposisjonen i Russland; Nathalie Quintane skriver om poesiens og poetens muligheter til å reflektere og agere politisk innenfor en ny sosial orden, som nesten umerkelig er i ferd med å utvikle totalitære trekk; Aasne Linnestå lar i sin bok jeget konfronteres med skjebnen til en flyktning; Aase Bergs har skrevet et feministisk stridsskrift, solid plantet i den svenske kultursfæren, mens Leif Holmstrand og CAConrad arbeider performativt, Holmstrand i en bredt anlagt rekke bøker, performancer og utstillinger hvor han oppsøker krysningspunkter mellom barmhjertighet og sadisme; CAConrad via selvpålagte øvelser som som skal «bringe skrivingen nærmere hverdagen», for derigjennom å endre den.

Audiatur er også en situasjon, hvor hendelsene som disse ulike poetiske og performative formene representerer tar plass og settes i spill på Bergen Kjøtt. En av arbeidshypotesene for Audiatur 2016 har vært at erfaringene med de sosiale og politiske kampene de siste årene har ført til poesibøker som henvender seg til leserne som deltakere i et kollektiv. Med årets Audiatur har vi villet bruke poesifestivalens form til å sette noen av disse poesibøkene i kontakt med hverandre, og til å undersøke hva slags community som oppstår blant de kroppene som over tre dager får delta (i poesifestivalens) spesifikke lesninger av disse verkene.

Vi håper at det skal oppstå en form for feedback i rommet. I ren teknisk betydning innebærer feedback «at det tilbakeførte signalet øker virkningen av den opprinnelige impulsen» og at det fører «til ikke-intuitive, ofte besnærende eller estetiske, mønstre som kan være vanskelige å beskrive og særlig være vanskelige å forutsi». Disse mønstrene kan oppstå som muntlige tilbakemeldinger, spørsmål eller diskusjoner, men også like gjerne som en stemning, en oppmerksomhet, en felles bevegelse.

For å løse opp poesifestivalens konvensjoner med hensyn til scene og publikum, vil hendelsene på årets Audiatur være spredt rundt i rommet vi disponerer på Bergen Kjøtt. På denne måten håper vi å legge til rette for en annerledes festivalfølelse, et rom som kan være uforutsigbart og uvant, men likevel aldri utrygt.

Festivalen har invitert Nora Joung, Rasmus Graff og Matthew Rana som en slags feedbackens første bevegere. De har blitt bedt om spesielt å fokusere på omkoblinger som intervenerer, kommenterer og fortolker det som finner sted under festivalen. Som publikum blir man også delaktig i flere redaksjonelle bevegelser der de romlige og sosiale forutsetningene forhåpentligvis kommer til å skape en helt egen kontakt med det poetiske materialet som er i omløp.

Sist, men ikke minst: betydningsfulle fellesskap oppstår ofte i de mest hverdagslige situasjoner. Mennesker har alltid samlet seg rundt grytene, og på Audiatur 2016 inviterer vi til fellesmåltider på Bergen Kjøtt. Kokken vår, Andreas Christakis, serverer middag og nattmat for en billig penge fredag og lørdag.

Program

Audiatur

Meny

Andreas Christakis

Feedback

Nora Joung, Rasmus Graff, Matthew Rana

A Beautiful Marsupial Afternoon

CAConrad

Asami Kannon

Leif Holmstrand

Hackers

Aase Berg

It’s No Good

Kirill Medvedev

Morsmål

Aasne Linnestå

Просто люди [Bare mennesker]

Keti Chukhrov

Red Epic

Joshua Clover

That Winter the Wolf Came

Juliana Spahr

Транслит [Translit]

v/ Pavel Arsenev

Tomater

Nathalie Quintane

Miia ToivioMiia Toivio">Miia ToivioMiia Toivio

Leevi Lehto

Att bli ved I og IIAtt bli ved I and II

Fredrik Nyberg

ChateauxChateaux

Beata Berggren, Martin Högström, Peter Thörneby

Falsche FreundeFalsche Freunde

Uljana Wolf

Happiness: Poems After RimbaudHappiness: Poems After Rimbaud

Sean Bonney

Spit TempleSpit Temple

Cecilia Vicuña

Tarnac, un acte préparatoireTarnac, un acte préparatoire

Jean-Marie Gleize

-->

Audiatur – Festival for ny poesi 2016 er den syvende Audiatur-festivalen, og den finner sted på Bergen Kjøtt 7.–9. april.

Audiaturs arbeidsgruppe består av Paal Bjelke Andersen, Carina E. Beddari, Karl Larsson, Thomas Lundbo, Cathrine Strøm og Martin Sørhaug.

Kontakt: kontakt@audiatur.no

Festivalen er støttet av Bergen Kommune, Fritt Ord, Grand Hotell Terminus, H, Aschehoug & co, Hordaland Fylkeskommune og Norsk Kulturråd.

Billetter:

Festivalpass: 280,-

Dagspass: 120,-

Studenter: 50% rabatt.

Andreas Christakis tilbreder og serverer middag på Bergen Kjøtt mellom 18.00 og 19.00 fredag og lørdag, og nattmat ca kl 23.00 de samme dagene.

Pris: 60,- per måltid / 100,- for middag og nattmat – meny