«Hur låter dikten? Att bli ved II»

«Vem talar», spør Fredrik Nyberg i avhandlingen Hur låter dikten? Att bli ved II, og svarer: «Dikten talar. Och framförandet talar. I en lyrikuppläsning språkar dikten. I en lyrikperformance pratar i högra grad själva framförandet.» Avhandlingen, som Nyberg disputerte med ved Göteborgs Universitet i mai i år, er den første doktorgraden i «kunstnerisk forskning» avlagt av en skandinavisk forfatter. Gjennom teksten løper en akademisk og en fiktiv, og en historisk og en privat fremstilling av poesiens muntlighet parallelt.

I en viktig del av avhandlingen gjengir Nyberg hvordan diktene i den tilhørende diktboken Att bli ved fant sin form i og med at de ble lest høyt, privat og offentlig. Ved verbalt å prøve ut ulike konstellasjoner av materialet, ulike opplesningsmetoder og temporære og romlige begrensninger, lot han ikke bare sin egen kropp, men også de faktiske rommene hvor opplesningene fant sted, spille en avgjørende rolle i ferdigstillelsen av verket.

Til seminaret har vi bedt Nyberg, med utgangspunkt i avhandlingen, snakke om poesifestivalen som opplesningssituasjon. Han kommer også til å fungere som konsulent for Audiatur frem mot festivalen i april neste år.

Avhandlingen er tilgjengelig her: gupea.ub.gu.se/handle/2077/32816
Fredrik Nyberg er poet og bosatt i Göteborg.