Audiatur: Typografiprosjektet

Utstillingen Typografiprosjektet var en del av Audiatur – Festival for ny poesi, som ble arrangert i Bergen 13.-16. oktober 2005. Festivalen satte fokus på poesiens skjæringspunkter med andre kunsteriske uttrykk. Med dette for øyet, inviterte vi to typografer og to poeter til å arbeide parvis om en utstilling i Visningsrommet – et lokale som åpner for muligheten til å arbeide med poesien i stort format på galleriveggen.

Denne lille trykksaken vat ment å gi noen ansporende punktnedslag i enkelte av de tradisjonene og tenkemåtene som møttes på utstillingen.

Medvirkende: Paal Bjelke Andersen, Richard Bradford, Mathias Danbolt, Johanna Drucker, Martin Högström, Christopher Haanes, Audun Lindholm og Judith Nærland.

Bestill boken på Audiatur bokhandel