Fotnoter til «The Waste Land»,
Landmark,
søndag 15. april klokken 11.00