Opplesning ved Lars Skinnebach,
Bergen Kjøtt, lørdag 14. april klokken 19.00