ChateauxChateaux

Norsk // English

SværenChateaux. Det kan handla om att vika ett papper tills den plötsligt blir en bok, trycka en titel tills den inte bara syns, utan också känns då man för fingret över den, eller ge små gester och texter tillräckligt med plats för att man ska uppfatta deras storhet. Varför då? För att inte bara frigöra, utan också synliggöra potentialen, i det bundna och instängda. I det stora ekonomiska maskineriets utkanter kan man kanske arbeta fritt från marknadens lagar? Bygga någonting stort och litet och vackert.

Chateaux är ett förlag för poesi baserat i Stockholm. Deras publikationer kommer i begränsade upplagor och distribueras via post (oftast som gåvor) samt genom ett antal fristående bokhandlare. Chateaux ger också ut en månadstidning, Slot, som utkommer om hösten. Vid försäljning av denna får bokhandlaren behålla hela förtjänsten. Man kan se det som ett litet stipendium till dem som vägrar att köpas upp. Det är möjligt att arbeta såhär.

 

Utdrag fra Omskriven genom läsning,  Karl Larssons intervju med Chateaux, som kommer i bokform til festivalen:

Martin Högström: Du som står bredvid mig, du som arbetar med mig och som kanske talar med mig, du öppnar ett hål i min värld – ett rum jag inte känner till och inte har tillträde till. Det är en rymd som ger resonans åt allt vi säger till varandra och som ger relief åt allt vi gör i anslutning till varandra.

Två saker accentueras här: 1.Vi behöver varandra; 2. Ensamheten är inte extrem reduktion.

När vi arbetar tillsammans tar vi beslut snabbt och enkelt. Det är enklare att arbeta tillsammans än att arbeta själv. Kanske är det Peter, kanske är det Beata som gör det enkelt. Men jag inbillar mig att det också handlar om att den enskilde personen så att säga reduceras i det gemensamma och träder fram enklare, snabbare. Att ingå i en relation innebär, i bästa fall, att förenklas. Det är så det är med Chateaux. Och med Slot. I en bra relation befrias jag från mig själv, de delar av mig själv som annars hämmar mig. Jag träder in i ett rum och försvinner delvis.

http://chateaux-slot.blogspot.no/

Audiatur – Festival for ny poesi 2014 er den sjette Audiatur-festivalen, og den finner sted på Bergen Kunsthall 3.–5. april.

9. november i fjor arrangerte Audiatur et forberedende seminar.

Seminaret og festivalen kurateres av Karl Larsson og Paal Bjelke Andersen.

Audiaturs arbeidsgruppe består av Paal Bjelke Andersen, Carina E. Beddari, Karl Larsson, Thomas Lundbo, Cathrine Strøm og Martin Sørhaug.

Kontakt: kontakt@audiatur.no

Festivalen er støttet av Bergen Kommune, Fritt Ord, Grand Hotell Terminus, Gyldendal Dansk Forlag, Gyldendal Norsk Forlag, Hanne på Høyden, Hordaland Fylkeskommune, Norsk Kulturråd og U.S. Embassy Oslo.

Billetter:

Festivalpass: 400,- (inkluderer festivalpublikasjoner)

Dagspass: 200,- (inkluderer festivalpublikasjoner)

Studenter: 50% rabatt.