Christian Yde Frostholm

Norsk // English

Avlesninger, avlyttinger, avskrifter og kopier. Christian Yde Frostholm (CYF, f. 1963), som også er initiativtaker til nettets virtuelle utstillingsrom for visuell poesi, Afsnit P (www.afsnitp.dk), fortsetter i sin åttende diktsamling, Afrevne ord, å rive ordene løs fra T-skjorter, handlelapper, parkeringshus og sportsbutikker, for å kryssbefrukte dem i en urbant utspredt og mangestemmig poesi.

CYF begynner på det fysiske bakkenivået. Førti fotografier tatt ovenfra og ned, av asfalt, fortauer, motorveier og snuplasser utgjør den kronologiske strekningen i nettversjonen av boka. Ingen mennesker eller hus er nærværende på bildene. Men etterlatenskapene finnes – en godtepose fra en lomme, noen kritt eller en plastpose – som om noen nettopp forlot stedet. På denne måten bygger c y f opp et nytt bymiljø oppå det gamle og fyller det sakte med et både velkjent og fremmed brus av sitater, samtaler, kommentarer og meddelelser. Bildene avstedkommer en slags hypervirkelighet, som hele tiden er dokumentært forankret, men som likevel skaper en fiktiv sone som muliggjør tilbakeblikk og sideblikk på den virkelige verden.

Tekstene toner frem – på, over, under eller iblant ved siden av bildene, og den myke presentasjonen kontrasterer fint det som ellers kunne ha blitt oppfattet som overdrevet hardt og trashy. Nettversjonen følger stort sett samme rekkefølge som boka, bare tre av de førti bildene/tekstene avviker fra papir til nett. Kanskje bør det sies tydelig at man godt kan lese diktsamlingen som den er, uten noe kybernetisk supplement. Men den virtuelle versjonen av Afrevne ord forsterker og åpner den desentraliserte strukturen i boka, og minsker draget av «flanerende-poet-i-verden». Den er som et godt soundtrack til en film, som gjør tekstene sterkere, merselvlysende, synliggjorte.

Å gi ut to versjoner av en diktsamling er selvsagt også en kritikk av forestillingen om et unikt, avsluttet og isolert verk. Jeg forestiller meg at CYF, hvis han hadde tid og ork, kunne ha gitt ut en rekke «afrevne ord-remikser» som sampler bilder og tekster og skaper nye fiksjonaliserte bymiljøer. En av destore fortrinnene hans som forfatter, er ellers bevegelsesfriheten mellom tradisjon og fornyelse og mellom ny teknikk og klassiske idealer. Hver og en som leser den fysiske diktsamlingen vil umiddelbart komme til å kjenne igjen et visst lyrisk anslag og en utvilsom følelse for rytme og pausering:

Byen tømt. Alle arkader og butikker tilmuret.
Ikke en bil, ikke et menneske. En ro
som hos de store fotografer, en rædsel som
på billederne fra krigen: alle monumenter
forseglet.

Det er en by fyldt til bristepunktet. Signalet
lyder, alle trækker vejret ind og holder det,
dørene går i. Ingen ser hinanden i øjnene,
aller rører hinanden. For alt i verden uden
hænder.»

Og så, femten blanklinjer ned: «Hvis det hæle stod i en sætning.»

På en annen side kan man lese: «Sjatten er stivnet i flasken: Frosten har taget sit fotografi. Fanget i flugten ligger vandet fra trappevasken, opkastets blomsterformationer og festens overskydende isterninger. Fliserne spyles, der strøs salt på. Alt, hvad der skrives, fryser fast i sine setninger, men forsøger at vriste sig fri.»

Christian Yde Frostholm leser blant oppkast og fliser. Blant alt «Det, som er kastet frivilligt bort». Språket i samlingen er svært rolig, og svært våkent, noe som på mange måter gjør perspektivet hans til en anomali i et stresset og ufokusert bymiljø.

Egentlig er denne diktsamlingen alt for nyansert og dynamisk for riktig å komme til sin rett i en lesning som denne. CYF unngår å bruke sitt kritiske overtak på tingene hans møter, og lar i stedet lyden fra byen bølge frem i beskrivelser – som om de ikke er direkte kjærlighetsfylte, likevel er omsorgsfulle og på et vis tilgivende. Som om han ville si: «Se her, dette er også vakkert. Dette er også meningsfullt. Det er på disse stedene vi lever livene våre.»

Utgivelser:

Før skrænten af sommeren (Brage, 1985)
Virvaret – en slags orkester (Borgen, 1986)
Farverne brænder (1987)
Det elektriske græs (prosa,1988)
fuldendelsesfuglene (1990)
Det uvisse (roman, 1992)
Nature morte (1993)
Fjernforbindelser (1997)
Mellem stationerne (2000)
Afrevne ord (2004)

Anna Hallberg
Oversatt fra svensk av Audun Lindholm

Sissel Solbjørg Bjugn

Bjørn Skogmo

Ida Börjel

Susanne Christensen

Jo Eggen

Henning Hagerup

Lars R. Engebretsen

Paal Bjelke Andersen

Christian Yde Frostholm

Anna Hallberg

Jörgen Gassilewski

Paal Bjelke Andersen

Anna Hallberg

Anna Hallberg, Redaksjonen

Hanna Hallgren

Susanne Christensen

Florian Hecker

Jan-Olav Glette

John Hegre

Carl Kristian Johansen

Per Højholt

Martin Glaz Serup, Christian Yde Frostholm

Johan Jönson

Magnus Persson

Åsa Maria Kraft

Jesper Olsson

Tom Leonard

Øyvind Rimbereid

Åsne Linnestå

Cathrine Strøm

Karen Mac Cormack

Johannes Frost

Steve McCaffery

Audun Lindholm

Ulf Karl Olov Nilsson

Redaksjonen

Yngve Pedersen

Janike Kampevold Larsen

Jörg Piringer

Audun Lindholm

Nathalie Quintane

Nathalie Quintane

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje

Hild Borchgrevink

Bjørn Aamodt

Dag Haugstvedt

Monica Aasprong

Audun Lindholm

Miia ToivioMiia Toivio">Miia ToivioMiia Toivio

Leevi Lehto

Att bli ved I og IIAtt bli ved I and II

Fredrik Nyberg

ChateauxChateaux

Beata Berggren, Martin Högström, Peter Thörneby

Falsche FreundeFalsche Freunde

Uljana Wolf

Happiness: Poems After RimbaudHappiness: Poems After Rimbaud

Sean Bonney

Spit TempleSpit Temple

Cecilia Vicuña

Tarnac, un acte préparatoireTarnac, un acte préparatoire

Jean-Marie Gleize

-->

Audiatur – Festival for ny poesi ble avholdt i Bergen 13.-16. oktober 2005. Festivalen benyttet seg av BIT Teatergarasjen, Hordaland Kunstsenter, Landmark og USF Verftet.

Redaksjon: Paal Bjelke Andersen, Mathias Danbolt, Jörgen Gassilewski, Hanna Hallgren, Dag Haugstvedt, Audun Lindholm, Øyvind Rimbereid, Martin M. Sørhaug og Cathrine Strøm.