Johannes Heldén

Norsk // English

I grafittikulturen er en burner en masterpiece, helst utført fra topp til bunn på en togvogn. Diktsamlingen Burner plotter inn en writers bevegelse gjennom byen, også gjennom steder og traseer som sjelden oppsøkes – en mothandling til det uniforme byrommet. Diktene har også flere andre likeverdige spor: et innbrudd og «en tågresa för sextio år sedan då min pappa tjänstgjorde som tolk på ett av tysktågen genom sverige, 1941». Diktene er minneshandlinger, men uten å samle i et nostalgisk blikk, i en «historie». Heller er de en aktiv, uavsluttet bearbeidelse av språklige elementer fra disse sporene, ulike områder i den subjektive erfaringen og et sosialt rom.

Burner: denne boka er både et (for det skrivende subjektet) nødvendig arkiv for spesifikke erfaringer, og et sammenføringens rom – hvor ulike beskrivelser, referanser, løsrevne utsagn og autentiske sitater podes til hverandre. Diktene er preget av en vilje til å bevare steder, oppveksterfaringer og sosiale og subkulturelle koders integritet. På samme måte er det en gjensidighet mellom hvordan diktet bruker rytmen, den grafiske boksiden og skrivefeil til å hevde sin integritet – og hvordan disse gjennom diktet dokumenterer sin egenverdi. Den fleksible språkbehandlingen skaper et overskudd i tekstene, av mening, av hastighet, av noe man rett-fram kan kalle energi.

Slik Heldén (f. 1978) i diktene demonstrerer og insisterer på det spesifikke i erfaringene, kan man òg si at man bør være forsiktig med å løsrive en poetisk praksis fra sin plassering i en viss sosial og litterær sammenheng, å ukritisk overføre måter å skrive dikt på, fra andre språkområder eller tidligere tider. Burner er blitt til på bakgrunn av en tydelig lesning av både amerikansk Language-poesi fra 70-tallet og utover, og den svenske 60-tallskonkretismen innen poesien. Dette kommer frem både gjennom henvisninger og bruken av språket og typografien som plastisk materiale. Men det er ikke snakk om en naiv overføring, snarere en ytterst produktiv sammenpoding: mellom «text politisk cutup» og «roliga grejer«, mellom «kullager och en bilhandlare» og «ett vildsint bryt med dikten».

Utgivelse: Burner (2003)

Audun Lindholm

Henning H. Bergsvåg

Audun Lindholm

Anne Bøe

Kjetil Røed

Pedro Carmona-Alvarez

Henning Hagerup

Hildegunn Dale

Kjetil Røed

Jörgen Gassilewski

Paal Bjelke Andersen

Cathrine Grøndahl

Kjetil Røed

Inger Elisabeth Hansen

Øystein Vidnes

John Hegre

Carl Kristian Johansen

Johannes Heldén

Audun Lindholm

Svein Jarvoll

Kari Løvaas

Onophon

Audun Lindholm

Christian Refsum

Kjetil Røed

Øyvind Rimbereid

Ulf Eriksson

Torgeir Schjerven

Stål Stenberg

Espen Stueland

Steinar Opstad

Arne Østring

Audun Lindholm

Vemund Solheim Ådland

Susanne Christensen

Miia ToivioMiia Toivio">Miia ToivioMiia Toivio

Leevi Lehto

Att bli ved I og IIAtt bli ved I and II

Fredrik Nyberg

ChateauxChateaux

Beata Berggren, Martin Högström, Peter Thörneby

Falsche FreundeFalsche Freunde

Uljana Wolf

Happiness: Poems After RimbaudHappiness: Poems After Rimbaud

Sean Bonney

Spit TempleSpit Temple

Cecilia Vicuña

Tarnac, un acte préparatoireTarnac, un acte préparatoire

Jean-Marie Gleize

-->

Audiatur 2003 ble avholdt i Bergen fra 14. til 16. november 2003. Programansvarlige var Audun Lindholm og Martin M. Sørhaug.