Jörgen Gassilewski

Norsk // English

I panelsamtalen som ble avholdt under Audiatur 2003, «Poesien og det sosiale rommet», snakker Jörgen Gassilewski om å tone ned det tradisjonelle jeget og den egne stemmen for å i stedet vise omsorg for formen og hvordan materialet presenteres – som om materialet er noe forfatteren har foran seg og bearbeider, snarere enn noe han eller hun skriver av seg. Gassilewskis dikt framstår da også som konstellasjoner av allerede eksisterende tekst. Men i motsetning til Ulf Karl Olov Nilssons arbeid de siste årene, hvor de enkelte tekstene stort sett henter materiale fra én enkelt kilde, virker det som om det for Gassilewski i mindre grad dreier seg om å bearbeide spesifikke kulturelle, litterære, sosiale eller historiske tekster enn om å fortette det allmenne (deriblant de spesifikke kulturelle, litterære, sosiale eller historiske tekstene).

Resultatet er noen svært heterogene dikt, hvor de overordnede og underordnede strukturene like mye handler om å konfrontere motsetningsfylte elementer (alt fra fortellinger til bokstavkombinasjoner) med hverandre, som om å skape helhet. Eller sagt på en annen måte: formene framstår som arenaer hvor det heterogene materialet, med stor omsorg, spilles ut. I portarnas bilder (1999) består dette materialet for en stor del av fraser og ord knyttet til relasjoner, mellom mennesker, mellom bevisstheten og kroppen, og mellom bevisstheten og de rommene kroppen befinner seg eller har befunnet seg i. Og boka handler, kan man si, også om og gjennom disse frasene, ordene og bokstavenes relasjoner til hverandre.

skapelsens sedelärande samtal (2002) framstår i en viss forstand som portarnas bilders formelle motsetning. Her dannes ikke rytmen så mye av friksjonen mellom enkeltdeler, som av hvordan enkeltelementer avløser hverandre i en lengre struktur. Dynamikken mellom enkeltelementene spilles ut over et mye større felt og blir, kanskje, dermed også tydeligere enn i den foregående boka. Tittelen er hentet fra Sveriges første trykte bok, Dyalogus creaturarum moralizatus (1483), et oppbygelig skrift som inneholder 122 fabler i form av dialoger mellom ulike deler av skaperverket. Gassilewskis bok er ett langt dikt på 122 nummererte strofer á ti linjer der annenhver linje består av henholdsvis åtte og fire stavelser. Innenfor denne homogeniserende og avrunda formen (den første linja gjentas som den siste, og hovedhandlingen utspiller seg i nærheten av Globen i Stockholm) finner man en katalog over diktets muligheter, fra lengre fortellende passasjer til fortettede opphopninger hvor perspektivet og fokuset skifter fra bokstav til bokstav. Og formen danner også en overbygning som i prinsippet kan romme og likestille alt, inklusive en problematisering av den potensielt altomfattende formens assimilering av verden: «jag / och vi står i samma rum och / breder ut oss // xxx // i dette rum johan ser på / mig», og seinere i diktet: «johan ser på mig och undrar / vad jag vill». Altså den altomfattende formen kun som et potensial, eller kanskje dreier dette seg om å faktisk slippe omverdenen inn i diktet, gjennom en av hovedpersonenes motstand mot å bli assimilert, inngå i en struktur som når alt kommer til alt er intern og lukket.

Våren 2006 kommer etter planen Gassilewskis første roman, Göteborgshändelserna. Handlingen er lagt til gatekampene under EU -toppmøtet i Göteborg, juni 2001 og romanen omtales av Gassilewski som en collage «av preparerte sitater fra dagspressen, tidsskrifter, bøker, utredninger, vitnemål osv. rundt disse hendelsene.»

Utgivelser:
Du (Bonniers, 1987)
Sommarens tankar (1989)
Jägarens hemkomst (1991)
Cedern (1992)
Rekviem (1996)
portarnas bilder (1999)
skapelsens sedelärande samtal (2002)
Kakbak (OEI editör 2003)

Paal Bjelke Andersen

Sissel Solbjørg Bjugn

Bjørn Skogmo

Ida Börjel

Susanne Christensen

Jo Eggen

Henning Hagerup

Lars R. Engebretsen

Paal Bjelke Andersen

Christian Yde Frostholm

Anna Hallberg

Jörgen Gassilewski

Paal Bjelke Andersen

Anna Hallberg

Anna Hallberg, Redaksjonen

Hanna Hallgren

Susanne Christensen

Florian Hecker

Jan-Olav Glette

John Hegre

Carl Kristian Johansen

Per Højholt

Martin Glaz Serup, Christian Yde Frostholm

Johan Jönson

Magnus Persson

Åsa Maria Kraft

Jesper Olsson

Tom Leonard

Øyvind Rimbereid

Åsne Linnestå

Cathrine Strøm

Karen Mac Cormack

Johannes Frost

Steve McCaffery

Audun Lindholm

Ulf Karl Olov Nilsson

Redaksjonen

Yngve Pedersen

Janike Kampevold Larsen

Jörg Piringer

Audun Lindholm

Nathalie Quintane

Nathalie Quintane

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje

Hild Borchgrevink

Bjørn Aamodt

Dag Haugstvedt

Monica Aasprong

Audun Lindholm

Miia ToivioMiia Toivio">Miia ToivioMiia Toivio

Leevi Lehto

Att bli ved I og IIAtt bli ved I and II

Fredrik Nyberg

ChateauxChateaux

Beata Berggren, Martin Högström, Peter Thörneby

Falsche FreundeFalsche Freunde

Uljana Wolf

Happiness: Poems After RimbaudHappiness: Poems After Rimbaud

Sean Bonney

Spit TempleSpit Temple

Cecilia Vicuña

Tarnac, un acte préparatoireTarnac, un acte préparatoire

Jean-Marie Gleize

-->

Audiatur – Festival for ny poesi ble avholdt i Bergen 13.-16. oktober 2005. Festivalen benyttet seg av BIT Teatergarasjen, Hordaland Kunstsenter, Landmark og USF Verftet.

Redaksjon: Paal Bjelke Andersen, Mathias Danbolt, Jörgen Gassilewski, Hanna Hallgren, Dag Haugstvedt, Audun Lindholm, Øyvind Rimbereid, Martin M. Sørhaug og Cathrine Strøm.