Karen Mac Cormack

Norsk // English

Karen Mac Cormack leser fra Buffalo via DVD på festivalen

I dikt som sjelden griper til affekt og påkallelse, men som arbeider desto mer mangesidig med de daglige omgivelsenes språk, viderefører Karen Mac Cormack new sentence-tradisjonen i moderne amerikansk poesi. Gjennom å innarbeide forskjellige metriske former i prosasetninger, etterstreber hun hva hun selv kaller «setningseffekter». Det dreier seg ikke så mye om å iverksette fredsforhandlinger mellom de to sjangrene som om å gå inn i setningen som eksperimentfelt: I et verk som Quirks & Quillets blir setningene strukket i lengde og tøyd grammatikalsk ved at tegnsettingen suspenderes; hele boka består av én sammenhengende tekst: en intens og ofte underfundig undersøkelse av grammatikalske mønstre, ordspill og både gradvise forskyvninger og store sprang i betydningen.

To av Mac Cormacks bøker henter det språklige materialet sitt fra henholdsvis aviser og glansede magasiner. Tekstene skrevet i samarbeid med Alan Halsey, FIT TO PRINT (1998), er satt i en form som hermer utseendet til den mest dagligdagse tekstformen vi omgås – avisteksten. Diktene deler også avisenes opptatthet av daglige begivenheter, fra jordskjelv til værendringer, men skiller lag med journalistikken i sin grunnleggende motstand mot entydig overføring av mening. Avisvokabularet fuges sammen med ukonvensjonelle skrivemåter, der avisspalteformatet – to spalter i hver tekst – danner sprekker som leseren må gå inn i forhandlinger med. Spalteoppsettet refererer også til at boka er skrevet på begge sider av Atlanterhavet, i California (Mac Cormack) og Wales (Halsey).

Der FIT TO PRINT tok for seg avisene, undersøker At Issue (2001) magasinene. Dette er et arbeid som holder seg til vokabularet og de grammatiske vendingene Mac Cormack finner i henholdsvis den engelske og den amerikanske utgaven av Vogue, og kan nok oppfattes som en kritikk av et språk gjennomsyret av ideologi – men samtidig klarer tekstene å desautomatisere både meningsskapingen, den visuell oppfattelsen av og lyttingen til også dette språket; de viser til fulle at betydningsmessig ladning i et dikt ikke har med valg av motiver eller et bestemt vokabular å gjøre.

Karen Mac Cormack er født i Zambia og har bodd i Kanada, USA, Mexico og ulike europeiske lan. Den geografiske forskjelligheten peker mot den oppmerksomheten for små variasjoner i idiolekter og språkhistorie som hun gjør bruk av i diktene.

Utgivelser:

Straw Cupid (1987)
Quill Driver (1989)
Quirks and Quillets (1991)
Marine Snow (1995)
The Tongue Moves Talk (1997)
FIT TO PRINT (m/ Alan Halsey, 1998)
At Issue (2001)
From a Middle (m/ Steve McCaffery, 2002)
Implexures (2003)

Johannes Frost

Sissel Solbjørg Bjugn

Bjørn Skogmo

Ida Börjel

Susanne Christensen

Jo Eggen

Henning Hagerup

Lars R. Engebretsen

Paal Bjelke Andersen

Christian Yde Frostholm

Anna Hallberg

Jörgen Gassilewski

Paal Bjelke Andersen

Anna Hallberg

Anna Hallberg, Redaksjonen

Hanna Hallgren

Susanne Christensen

Florian Hecker

Jan-Olav Glette

John Hegre

Carl Kristian Johansen

Per Højholt

Martin Glaz Serup, Christian Yde Frostholm

Johan Jönson

Magnus Persson

Åsa Maria Kraft

Jesper Olsson

Tom Leonard

Øyvind Rimbereid

Åsne Linnestå

Cathrine Strøm

Karen Mac Cormack

Johannes Frost

Steve McCaffery

Audun Lindholm

Ulf Karl Olov Nilsson

Redaksjonen

Yngve Pedersen

Janike Kampevold Larsen

Jörg Piringer

Audun Lindholm

Nathalie Quintane

Nathalie Quintane

Maja Solveig Kjelstrup Ratkje

Hild Borchgrevink

Bjørn Aamodt

Dag Haugstvedt

Monica Aasprong

Audun Lindholm

Miia ToivioMiia Toivio">Miia ToivioMiia Toivio

Leevi Lehto

Att bli ved I og IIAtt bli ved I and II

Fredrik Nyberg

ChateauxChateaux

Beata Berggren, Martin Högström, Peter Thörneby

Falsche FreundeFalsche Freunde

Uljana Wolf

Happiness: Poems After RimbaudHappiness: Poems After Rimbaud

Sean Bonney

Spit TempleSpit Temple

Cecilia Vicuña

Tarnac, un acte préparatoireTarnac, un acte préparatoire

Jean-Marie Gleize

-->

Audiatur – Festival for ny poesi ble avholdt i Bergen 13.-16. oktober 2005. Festivalen benyttet seg av BIT Teatergarasjen, Hordaland Kunstsenter, Landmark og USF Verftet.

Redaksjon: Paal Bjelke Andersen, Mathias Danbolt, Jörgen Gassilewski, Hanna Hallgren, Dag Haugstvedt, Audun Lindholm, Øyvind Rimbereid, Martin M. Sørhaug og Cathrine Strøm.