Audiatur Waste Land April 12 – 15 2012

10.03.2012 av audiatur

Ladies and Gentlemen, here is the full list of participants at Audiatur Waste Land. A new website is out soon. We will give you information on the participants along the way. Hope to see you in Bergen April 12 – 15.

Hooshyar Ansarifar (Iran)
Ali Reza Behnam (Iran)
Gunnar Berge (Norway)
Christophe Hanna (France)
Arve Kleiva (Norway)
Klimakrisen (Denmark)
Franck Leibovici (France)
Eileen Myles (USA)
Erlend O. Nødtvedt (Norway)
Politikk Poetikk Praksis (Norway)
Lars Mikael Raattamaa (Sweden)
Olga Ravn (Denmark)
Daniela Seel (Germany)
Mazdak Shafieian (Norway)
Lars Skinnebach (Denmark)
Jenny Tunedal (Sweden)
Miia Toivio (Finland)
Andreas Töpfer (Germany)
Aina Villanger (Norway)

http://www.facebook.com/audiaturwasteland

Daniel Slettevold – AudiaTour

14.10.2009 av audiatur

Dokumentar fra Audiaturs turné mellom Oslo, Göteborg, Stockholm og Bergen i 2008. Deltakere: Beata Berggren (S), Caroline Bergvall (F/N/UK), Robert Fitterman (USA), Ellen Grimsmo Foros (N), Giles Goodland (UK), Simen Hagerup (N), Ulf Karl Olov Nilsson (S), Peder Alexis Olsson (S), Kim Rosenfield (USA) og Gwenaälle Stubbe (BEL).

Steven Zultanski (USA)

07.10.2009 av audiatur

Robert Fitterman om Steven Zultanski

1. DEN GRUMSETE KONSEPTUALISTEN
De neste par årene kommer to nye bøker med Steven Zultanski som avsender – Pad og Copkisser – og disse vil sikre Zultanskis posisjon som en av de viktigste bidragsyterene til amerikansk post-avantgardistisk poesi. Les mer »

Jan Erik Vold (N)

07.10.2009 av audiatur

Henning Howlid Wærp om Jan Erik Vold

«Når det gjelder norske bøker er det ikke over-vurdering/undervudering jeg savner, men vurdering,» har Jan Erik Vold sagt i en enquête, og lagt til i et senere intervju: «For min egen del kan jeg selvsagt ikke klage over mangel på applaus. Det er den kvalifiserte applaus, og den kvalifiserte motstand, jeg savner.» Les mer »

Anja Utler (D)

07.10.2009 av audiatur

Daniela Floman om Anja Utler

Vi ser det vi vill ha, menar den franska filosofen Bernard Stiegler i en essä tryckt i OEI (# 22/23/2005). Vår sensibilitet har förvandlats till en köpreflex, som gör att vi börjar leta efter någonting att äga nästan över allt. När solen står röd ovanför horisonten undrar man vemodigt vad det är som saknas. Svaret är: ett hårbalsam, en pensionsförsäkring, kanske en folköl.
Les mer »

Gwenaëlle Stubbe (BEL)

07.10.2009 av audiatur

Cathrine Strøm om Gwenaëlle Stubbe

Krig: Organisert bruk av våpenmakt mellom grupper av mennesker i den hensikt å tilintetgjøre motparten eller påtvinge ham den annen parts vilje. (…) Krig forutsetter at menneskelige samfunn er undergitt en viss fast organisasjon og har nådd en materiell kultur som levner et overskudd utover eksistensminimum. Så snart det opptrer større bofaste folkegrupper organisert i stammer eller stater med en mer eller mindre utviklet sivilisasjon, møter man krig. (…) Krig varer til det blir sluttet fred eller til en stat er nedkjempet og dens territorium annektert (debellatio). (Kilde: Store norske leksikon)

Les mer »

Aleksandr Skidan (RUS)

07.10.2009 av audiatur

Jeppe Brixvold om Aleksandr Skidan
(spansk perspektiv)

Jeg ville tale om digtet »Red shifting«, det var planen. Men naar jeg ville tale om det, opstod en ambivalens i mig imellem min oplevelse af digtet og det at sige noget om det. Saadan er det ofte med digte af Aleksandr Skidan. Jeg formaar ikke at give folk, for eksempel en ven paa en café, som ikke kender disse digte, noget godt indtryk. For mens denne digters digte naesten altid, mens jeg laeser, goer mig begejstret, bevaeget, da lyder det altid kompliceret, hvis jeg skal forsoege … – ja, hvad er det, jeg skal forsoege, at argumentere for et digts kvalitet? At argumentere for min bevaegelse? Gennem henvisning til mening? Dybde? Men med bevaegelse mener jeg ikke noedvendigvis bevaegelse i dybden. Jeg kan tale om disse digtes komposition, som forekommer baade intelligent og intellektuel. Man taler om shifting mellem lingvistiske niveauer, litteraere spil.
Les mer »

Torgeir Schjerven (N)

07.10.2009 av audiatur

Simen Hagerup om Torgeir Schjerven

Siden Torgeir Schjerven debuterte med diktsamlingen Vekk i 1981, har han levert ytterligere fem bøker med lyrikk og to romaner, senest diktsamlingen Den stødige tilstundelsen av jubel i virkelig trist musikk (2006) Les mer »

Claude Royet-Journoud (F)

07.10.2009 av audiatur

Sigurd Tenningen om Claude Royet-Journoud

«Man spør seg alltid hvorfor et dikt er ferdig. Det eksisterer idet man gjenkjenner det, slik man ’gjenkjenner’ en kropp på likhuset. Det er på samme tid noe skremmende og merkelig. Det er når det løsriver seg. Du gjenkjenner noe som er fraværende, som er trukket fra i det øyeblikket diktet er tilstrekkelig anonymt til at du signerer det.» Les mer »

Mara Lee (S)

07.10.2009 av audiatur

Susanne Christensen om Mara Lee

Mara Lee (f. 1973) debuterer i 2000 med en af de mest nådesløse digtsamlinger i nyere nordisk samtidslitteratur: Kom. På omslaget viser forfatteren demonstrativt sin nakke frem, som det lyder i teksten: “Din nacke gjorde motstånd mot hans blick; rent, skulpterat kött.” Der er tale om prosadigte, alle sat ind i den samme, konceptuelle ramme. På omslaget betegnes Kom som en roman, og der er en vis logik i dette: Der findes et narrativ, men det er radbrækket. Kom former sig i fem næsten ens scener; alle foregår i det samme dystre strandlandskab, alle fremviser en række repetetive handlinger, udvekslinger, mellem to kroppe, og alle starter med et mørkt: “Kom. Han skulle vara nästen lika verklig som du.” Grænserne mellem kroppen som krop (levende) og som objekt (død) er hårfin, møderne mellem de to kroppe er erotisk ladet, den passive kvindekrop udgør et materiale som formes som en anden skulptur, som demonteres, belyses af et blik, bearbejdes. Undersøgelsen af kroppen er så distanceret i sin intimitet at det nærmer sig en dissektion: den skopofile drift byder han at bryde ind i de mest utilgængelige hulrum i kvindekroppen, en krop der byder ham at fortsætte, der synes at åbne sig for hans videre mutilation: “Han befriade dig. Från orden, rösten och andningen.”
Les mer »