21. juli: Marjorie Perloff

MØT AVANTGARDEFORSKER MARJORIE PERLOFF (USA) I BERGEN 21. JULI KL. 19.00.

 

Audiatur inviterer til møte med litteraturprofessor og avantgardespesialist Marjorie Perloff (USA).

Perloff vil holde et foredrag med utgangspunkt i boka Unoriginal Genius (2011), der hun bruker TS Eliots «The Waste Land» som portaldikt for en diskusjon omkring «poetry by other means in the new century».

Foredraget etterfølges av en dialog mellom Perloff og publikum.

Sted: Hanne på Høyden, http://hannepaahoeyden.wordpress.com/
Tid: Lørdag 21. juli kl. 19.00
Gratis inngang.

 

Marjorie Perloff (f. 1931) er en toneangivende amerikansk litteraturprofessor, avantgardeforsker og kritiker. Gjennom sitt virke har hun bidratt til å skape et publikum for en litteratur som ofte betegnes som obskur og marginal. Hennes tre første bøker tok for seg John Keats, Robert Lowell og Frank O’Hara. Siden har hun skrevet originalt og entusiastisk om blant annet avantgardebevegelser, brasiliansk poesi, poesi og nyere medier, og om den amerikanske poetiske tradisjonen de siste 100 årene — fra T. S. Eliot, Gertrude Stein og objektivist-poeter som Louis Zukofsky og Charles Reznikoff, via Black Mountain Poets, Beat og New York-poetene, til L=A=N=G=U=A=G=E-poesi og samtidspoesi.

Et gjennomgående prosjekt for Perloff er å finne influenser og genealogier mellom poeter, og hun betegner selv sin forståelse av litteraturhistorien som revisjonistisk. Av hennes mange publikasjoner kan nevnes The Poetics of In! determinacy: Rimbaud to Cage (1981), Radical Artifice: Writing Poetry in the Age of Media (1991), Wittgenstein’s Ladder: Poetic Language and the Strangeness of the Ordinary (1996) og Unoriginal Genious: Poetry by Other Means in the New Century (2010).

 

Marjorie Perloff er for tiden gjesteredaktør i Audiatur bokhandel. Les Perloffs anbefalinger.

 

Perloffs utgivelser på Audiatur bokhandel

Dette er det andre av to arrangementer i kjølvannet av Audiatur Waste Land i Bergen 12.-15. april i år. Det første fant sted i Oslo 25. mai, der Remi Nilsen samtalte med den fransk-amerikanske forleggeren, litteratur- og kulturteoretikeren Sylvère Lotringer, kjent fra forlaget Semiotext(e). Arrangementet var i samarbeid med Folkebiblioteket og Deichmanske bibliotek, avd. Grünerløkka.