Andreas Töpfer (D)

Siden 2010 har det bergensbaserte tidsskriftet Vagant samarbeidet med illustratør Andreas Töpfer (f. 1971), bosatt i Berlin. Under Audiatur Waste Land blir en rekke av bidragene hans vist i det ellers stengte Bergen Kretsfengsel, rett ved Bergen Rådhus.

Et samarbeid som i utgangspunktet var planlagt for ett år, førte raskt til en kreativ knoppskyting, og Töpfers bidrag er i dag – snarere enn rent illustrerende bilder – en grunnleggende del av Vagants egenart. Oversatte tekstbidrag og bakgrunnsmateriale sendes tidlig i arbeidsprosessen til Berlin; ofte fører Töpfers tilbakemeldinger til at redigeringen av bladet tar nye retninger. Illustrasjonene er kjennetegnet av semantisk overskudd og lekfulle kommentarer til så vidt ulike emner som hjerneforskning, økofilosofi, japansk storbyliv, vandøde i mytologien, oversettelse mellom språk fra ulike språkfamilier og samspillet mellom menneske og maskin.

Kontakten mellom redaksjonen og den blivende husillustratøren oppsto under Tekstallianse 2009, der Töpfer deltok i en presentasjon av forlaget kookbooks’ utgivelser. Siden oppstarten av forlaget, som drives av Daniela Seel, har Töpfer stått for alt av design, illustrasjon, typografi og visuell profil. Andre litterære engasjementer inkluderer formgivningen av tidsskriftet Bella Triste, skrivingen og utformingen av barneboken Durch dick und dünn/Through Thick and Thin (kookbooks, 2007) og illustrasjon av sangboken Ich bin der Wind (kookbooks, 2011). Töpfers arbeider sprer seg ellers over et vidt felt: Som designer har han formgitt et utall publikasjoner, og som illustratør jobber han både med collager, blyant, tusj og digital programvare.

I samarbeid med Vagant utga Töpfer i 2011 tre digitaliserte Schreibheften: The Grey Book, The Green Book og The Pink Book. De fysiske originalene vil være å se under Audiatur Waste Land. Arbeidsmåten den gang var karakteristisk for tidsskriftssamarbeidet: I Vagant 1/2011 anmeldte Christian Yde Frostholm Anne Carsons NOX (New Directions, 2010), et bokobjekt Töpfer fikk et eksemplar av, med en oppfordring om å lage en personlig hilsen til den kanadiske poetens arbeider. I de følgende ukene fylte han tre notaterhefter med tekst og bilder: Minner, overleverte fotografier, gamle oppslagsverk og frie assosiasjoner dannet utgangspunktene for det som like mye ble et kuriositetskammer på papir som en rekonstruksjon av en tysk familiehistorie. Langt fra alle illustrasjonene fikk plass i bladet – derfor ble notatbøkene i sin helhet gjort tilgjengelig som e-bøker.

Så langt har Töpfer bidratt til ni Vagant-numre. I det kommende mai-nummeret har han også selv deltatt i redigeringen av bladet, i anledning en temaavdeling om hans egen føde- og hjemby, Berlin.

 

Audun Lindholm

Utstillingen vil være åpen til 22. april og arrangeres i samarbeid med Vagant.