Historikk

Festivaler

Audiatur – Festival for ny poesi 2003

Audiatur – Festival for ny poesi 2005

Audiatur – Festival for ny poesi 2007

AudiaTour 08

Audiatur – Festival for ny poesi 2009

 

Publikasjoner

Audiatur – Katalog for ny poesi 2005

Typografiprosjektet

Audiatur – Katalog for ny poesi 2007

Audiatur – Katalog for ny poesi 2009

Midt i – Fransk filosofi i dag av Gunnar Berge

First we had a couple of feelers down at Tom’s place: stemmer fra Audiatur Waste Land 2012

Audiatur – antologi over ny fransk poesi 1.1