Støttespillere

Arrangementsgruppen takker nasjonale og nordiske samrbeidspartnere og støttegivere:

 

Kulturkontakt Nord

Nordisk Kulturfond

> Bergen Kommune

> Forlaget Oktober

> Fritt Ord

> Grand Hotell Terminus

> Gyldendal Norsk Forlag

> Hordaland Fylkeskommune

> Norsk Forfattersentrum, medlemsfondet

> Norsk Kulturråd