VI. Notes

Søndag 15. april klokken 11.00

Landmark, Zander Kaaes gate 6

Fotnoter til “The Waste Land”