Omskriven genom läsning: Ett samtal

Chateaux är ett förlag för poesi baserat i Stockholm. Deras publikationer kommer i begränsade upplagor och distribueras via post (oftast som gåvor) samt genom ett antal fristående bokhandlare. Chateaux ger också ut en månadstidning, Slot, som utkommer om hösten. Vid försäljning av denna får bokhandlaren behålla hela förtjänsten. Man kan se det som ett litet stipendium till dem som vägrar att köpas upp. Det är möjligt att arbeta såhär.

 

Utdrag fra Omskriven genom läsning,  Karl Larssons intervju med Chateaux:

Martin Högström: Du som står bredvid mig, du som arbetar med mig och som kanske talar med mig, du öppnar ett hål i min värld – ett rum jag inte känner till och inte har tillträde till. Det är en rymd som ger resonans åt allt vi säger till varandra och som ger relief åt allt vi gör i anslutning till varandra.

Två saker accentueras här: 1.Vi behöver varandra; 2. Ensamheten är inte extrem reduktion.

När vi arbetar tillsammans tar vi beslut snabbt och enkelt. Det är enklare att arbeta tillsammans än att arbeta själv. Kanske är det Peter, kanske är det Beata som gör det enkelt. Men jag inbillar mig att det också handlar om att den enskilde personen så att säga reduceras i det gemensamma och träder fram enklare, snabbare. Att ingå i en relation innebär, i bästa fall, att förenklas. Det är så det är med Chateaux. Och med Slot. I en bra relation befrias jag från mig själv, de delar av mig själv som annars hämmar mig. Jag träder in i ett rum och försvinner delvis.

Art and Dystopia: Franco Berardi and Paal Bjelke Andersen in conversation with works by Jean-Marie Gleize, Jena Osman and sean Bonney">Art and Dystopia: Franco Berardi and Paal Bjelke Andersen in conversation with works by Jean-Marie Gleize, Jena Osman and sean Bonney

-->

Art and Dystopia: …

A Letter from Jena Osman">A Letter from Jena Osman

-->

A Letter from Jena…

Ängen: Ett samtal">Ängen: Ett samtal

-->

Ängen: Ett samtal…

Blåøjet: En samtale">Blåøjet: En samtale

-->

Blåøjet: En samt…

Jag skriver i dina ord: En samtale">Jag skriver i dina ord: En samtale

-->

Jag skriver i dina…

Fibel Minds: A Conversation">Fibel Minds: A Conversation

-->

Fibel Minds: A Con…

Side by Side with What Already Happens">Side by Side with What Already Happens

-->

Side by Side with …

Omskriven genom läsning: Ett samtal">Omskriven genom läsning: Ett samtal

-->

Omskriven genom l…

The Present Is Unfinished: A Conversation">The Present Is Unfinished: A Conversation

-->

The Present Is Unf…

Where Glaciers Meet the Sea: A Conversation">Where Glaciers Meet the Sea: A Conversation

-->

Where Glaciers Mee…

You’d Be a Pig Not to Answer: A Conversation">You’d Be a Pig Not to Answer: A Conversation

-->

You’d Be a Pig N…

Å prøve å være så nøyaktig som mulig: En samtale">Å prøve å være så nøyaktig som mulig: En samtale

-->

Å prøve å være…

Opprøret: Om poesi og finans">Opprøret: Om poesi og finans

-->

Opprøret: Om poes…

First we had a couple of feelers down at Tom’s place: stemmer fra Audiatur Waste Land 2012">First we had a couple of feelers down at Tom’s place: stemmer fra Audiatur Waste Land 2012

-->

First we had a cou…

Audiatur – Katalog for ny poesi 2009">Audiatur – Katalog for ny poesi 2009

-->

Audiatur – Kata…

Audiatur – Katalog for ny poesi 2007">Audiatur – Katalog for ny poesi 2007

-->

Audiatur – Katal…

Audiatur – Antologi over ny fransk poesi 1.1">Audiatur – Antologi over ny fransk poesi 1.1

-->

Audiatur – Antol…

Midt i: Fransk filosofi i dag">Midt i: Fransk filosofi i dag

-->

Midt i: Fransk fil…

Audiatur – Katalog for ny poesi 2005">Audiatur – Katalog for ny poesi 2005

-->

Audiatur – Kata…

Audiatur: Typografiprosjektet">Audiatur: Typografiprosjektet

-->

Audiatur: Typograf…

I AM HELENA ERIKSSON, (retrato d’un felo)">I AM HELENA ERIKSSON, (retrato d’un felo)

-->

I AM HELENA ERIKSS…

Dies: A Sentence & Notes on Conceptualisms">Dies: A Sentence & Notes on Conceptualisms

-->

Dies: A Sentence &…