Ringe hjem – avlyttede samtaler fra russiske soldater i Ukraina

Dokumentardiktene i Ringe hjem består av tolkninger av avlyttede telefonsamtaler fra de russiske frontlinjene i Ukraina, som har blitt offentliggjort av de ukrainske sikkerhets- og etterretningstjenestene SBU og HUR.

Ida Börjels utvalg består av samtaler ført med den nærmeste familien. Soldatene har ringt til mamma, til pappa, til mormor/ farmor eller til partneren/kona si.

En ensom ukrainsk soldat venter et sted i skogen, og snakker direkte til oss i et videoopptak.

Samlet kan samtalene leses som en advarsel om hvor ødelagt og innskrenket mennesket er i stand til å bli, ovenfor den andre, inne i seg selv.

Når denne boken trykkes har Russlands fullskala invasjon pågått i 575 dager.

Ida Börjel er poet, oversetter og litterær aktivist. Hun er en av redaktørene bak den litterære antologien Under Ukrainas öppna himmel – röster ur ett krig (PEN/ Ariel, 2022), og arbeider også kollaborativt med oversettelser, intervjuer og arrangementer.

Hun har gjendiktet Valzhyna Mort til svensk og har også vært medoversetter for Ljuba Jakymtsjuk, Galina Rymbu, Solmaz Sharif, JuliaTsimafejeva og Maria Stepanova.

Det flerstemmige verket Ringe hjem, hvor deler har blitt gjendiktet til engelsk, fransk, nederlandsk og tyrkisk, følger et spor i Börjels arbeid med dokumentarisk materiale som ble innledet med Skåneradio i 2005. H//O//F ga i 2013 ut Börjels Miximum Ca Canny – Sabotagemanualerna, som i 2020 ble gjendiktet til norsk i en utgivelse på Audiatur, hvor 28 forfattere og kunstnere ble invitert med for på ulike måter å sabotere den opprinnelige teksten og slik skape et nytt verk.

Kateryna Mishchenko (forord) er forfatter, redaktør og oversetter fra tysk til ukrainsk. Hun foreleser ved Kyivs lingvistiske universitet og er virksom som oversetter av oppdrag knyttet til menneskerettigheter og sosiale spørsmål. Hun er en av grunnleggerne av det ukrainske forlaget Medusa og for tiden stipendiat ved Wissenschaftskolleg zu Berlin.

Design: Eller med a/Marte Meling Enoksen

Illustrasjoner: Ida Börjel + magical design weapon

Kjøp boken på Audiatur bokhandel

Audiatur – Forsvinningspunkt er den tiende Audiatur-festivalen.

Årets festival tar for seg Tor Ulvens forfatterskap. Programmet vil blant annet løfte frem Ulvens betydning for samtidslitteraturen og se på hvordan litteraturen hans er blitt mottatt ute i
verden.

Arrangementer:

26. april kl. 19.00 (Landmark): Boklansering, samtale.

Oktober: Audiatur – Forsvinningspunkt

Prosjektet er et samarbeid mellom Audiatur og tidsskriftet Vagant. Arbeidsgruppen består av Audun Lindholm, Martin Sørhaug og Sigurd Tenningen.

Kontakt: kontakt@audiatur.no

Festivalen er støttet av Bergen Kommune, Fritt Ord og Kulturrådet.