Seminar for en ny poesifestival, del 1: Franco «Bifo» Berardi -->

«The Uprising – On Poetry and Finance»

I The Uprising, som kom ut i januar i år, bruker Berardi poesien som eksempel når han skisserer en alternativ måte å imøtegå de nyliberalistiske kreftene og kynismen som i dag totalt gjennomsyrer samfunnet. Berardi har bakgrunn fra den italienske, marxistiske Autonomia-bevegelsen, som på 1970-tallet engasjerte en stor del av italienske arbeidere, studenter, arbeidsledige, hjemmeværende kvinner osv. i kampen for å vende de indre motsetningene i det italienske samfunnet til proletariatets fordel. Deres aksjoner og analyser av klassekomposisjonen og dynamikken i klassekampen står igjen som ett av de mest interessante bidragene til europeisk venstreside på 1970-tallet.

I The Uprising tar Berardi for seg hvordan finansmakten i dag er basert på en utbytting av prekariøst, kognitivt arbeid, og hvordan økonomien har blitt abstrakt, løsrevet fra fysiske varer og arbeidstid. I dag er det språk og penger, ikke kropper, som produserer mer verdi, hevder han. Språket er redusert til valuta, og den samfunnsmessige adferden er fanget i faste og ufravikelige interaksjonsmønstre som styres av globale grensesnitt. I møte med denne altomfattende og automatiserte nyliberalistiske virkeligheten snakker han om poesien og stemmen som en reaktivering av den sosiale, affektive kroppen: «Det poetiske språket er insolvensen i artikulasjonsfeltet […] Insolvens innebærer ikke bare å nekte å betale kostnadene for en økonomisk krise fremprovosert av finansklassen, men også å avvise den symbolske gjelden som ligger nedfelt i den kulturelle og psykologiske normaliseringen av dagliglivet […] Den kapitalistiske dominansens historie kan ikke skilles fra produksjonen og privatiseringen av behov – det vil si frembringelsen av kulturelle og psykologiske avhengighetsvaner. Samfunnsmessig insolvens vil si uavhengighet fra den prioriteringslisten som den kapitalistiske konformiteten har pålagt samfunnet.»

Franco «Bifo» Berardi bor i Bologna og er virksom i den italiensk Autonomia-tradisjonen. Han var tidligere en nær medarbeider av Félix Guattari og har forfattet et tyvetalls bøker. I engelsk oversettelse foreligger blant annet The Soul at Work – From Alienation to Autonomy, Semiotext(e) 2009 og After the Future, AK Press 2011.

Sabotasjeseminar (2020): Escuela NOX ">Sabotasjeseminar (2020): Escuela NOX

-->

Sabotasjeseminar (…

Sabotasjeseminar (2020): Mikkel Bolt Rasmussen">Sabotasjeseminar (2020): Mikkel Bolt Rasmussen

-->

Sabotasjeseminar (…

Seminar for en ny poesifestival, del 1: Franco «Bifo» Berardi">Seminar for en ny poesifestival, del 1: Franco «Bifo» Berardi

-->

Seminar for en ny …

Seminar for en ny poesifestival, del 2: Lisa Robertson">Seminar for en ny poesifestival, del 2: Lisa Robertson

-->

Seminar for en ny …

Seminar for en ny poesifestival, del 3: Fredrik Nyberg">Seminar for en ny poesifestival, del 3: Fredrik Nyberg

-->

Seminar for en ny …

Marjorie Perloff, del 1: 2012.23.07">Marjorie Perloff, del 1: 2012.23.07

-->

Marjorie Perloff, …

Spørsmål fra salen til Marjorie Perloff Marjorie Perloff, del 2: 2012.07.23"> Marjorie Perloff, del 2: 2012.07.23

-->

Marjorie Perloff,…

Sylvère Lotringer, del 1: 2012.25.05">Sylvère Lotringer, del 1: 2012.25.05

-->

Sylvère Lotringer…

Sylvère Lotringer, del 2: 2012.25.05">Sylvère Lotringer, del 2: 2012.25.05

-->

Sylvère Lotringer…

Audiatur Waste Land: Åpningstale, introduksjon av Alireza Behnam ">Audiatur Waste Land: Åpningstale, introduksjon av Alireza Behnam

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Lydverk av John Hegre">Audiatur Waste Land: Lydverk av John Hegre

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Konsert med Klimakrisen, Tårnsalen, Bergen Kunstmuseum">Audiatur Waste Land: Konsert med Klimakrisen, Tårnsalen, Bergen Kunstmuseum

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Forelesning av Lars Mikael Raattamaa">Audiatur Waste Land: Forelesning av Lars Mikael Raattamaa

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Forelesning av Gunnar Berge">Audiatur Waste Land: Forelesning av Gunnar Berge

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Thomas Lundbo introduserer «Audiatur – antologi over ny fransk poesi 1.1»">Audiatur Waste Land: Thomas Lundbo introduserer «Audiatur – antologi over ny fransk poesi 1.1»

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: «Kong Oidipus» – Performance med tekst av Arve Kleiva">Audiatur Waste Land: «Kong Oidipus» – Performance med tekst av Arve Kleiva

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Vagant presenterer Kookbooks">Audiatur Waste Land: Vagant presenterer Kookbooks

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: «The Fire Sermon» ved Eileen Myles">Audiatur Waste Land: «The Fire Sermon» ved Eileen Myles

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Judith Nærland/Audiatur Print">Audiatur Waste Land: Judith Nærland/Audiatur Print

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Christophe Hanna">Audiatur Waste Land: Christophe Hanna

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Gunnar Berge">Audiatur Waste Land: Gunnar Berge

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Aina Villanger">Audiatur Waste Land: Aina Villanger

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Mila Toivo og Marko Miemi">Audiatur Waste Land: Mila Toivo og Marko Miemi

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Lars Mikael Raattamaa">Audiatur Waste Land: Lars Mikael Raattamaa

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Olga Ravn">Audiatur Waste Land: Olga Ravn

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Kakofoni, Bergen kretsfengsel ">Audiatur Waste Land: Kakofoni, Bergen kretsfengsel

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Forelesning av Christophe Hanna">Audiatur Waste Land: Forelesning av Christophe Hanna

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Paneldebatt">Audiatur Waste Land: Paneldebatt

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Judith Nærland/Audiatur Print">Audiatur Waste Land: Judith Nærland/Audiatur Print

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Daniela Seel">Audiatur Waste Land: Daniela Seel

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Jenny Tunedal">Audiatur Waste Land: Jenny Tunedal

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Erlend Nødtvedt">Audiatur Waste Land: Erlend Nødtvedt

-->

Audiatur Waste Lan…