Seminar for en ny poesifestival, del 2: Lisa Robertson -->

«Revolution: A Reader»

Revolution: A Reader er både en samling og en lesning av tekster om revolusjon, og inneholder tekster av så ulike tenkere og forfattere som Lukrets, Shelley, Arendt, Solanas og Agamben, i tillegg til en lang rekke andre. I margen i papirutgaven finner man redaktørenes kommentarer og diskusjoner av ulike passasjer, og i nettutgaven inviteres leserne selv (vi) til å legge igjen sine egne kommentarer. «Tekstene vi valgte svarte snarere til et ønske å være trofaste mot vår egen historie som lesere, enn til et behov for å historiserer en bestemt kategori», skriver redaktørene i forordet, og fortsetter: «Denne boken representerer altså ikke revolusjon som generell ide, men følger de spesifikke revolusjonene vi har erfart i samtalene oss imellom, i våre egne vennskap og fellesskap, og med de forfattere vi elsker.» De lesende og skrivende redaktørene forsøker å bringe revolusjonen inn i sine egne kropper, for å erfare de de kaller «det radikale potensialet i vår egen bergrensning, den menneskelige legemligheten som ga arbeidet vårt energi».
I likhet med Revolution: A Reader er Audiatur et resultat av redaktørenes eller arrangørenes synkrone og asynkrone leseprosesser, og liv. Og i likhet med boken er festivalen en mulighet til å legemliggjøre disse erfaringene. Vi tror, som Lisa Robertson og Matthew Stadler, at «det ikke finnes noe offentlig rom som ikke er et legemliggjort offentlig rom» og at «det ikke finnes noen politikk som ikke begynner i våre begjærende celler.»

På seminaret representeres boken av Lisa Robertson. Prosjektets hjemmeside: revolutionreader.com/

Lisa Robertson er poet, født i Canada, men nå bosatt i Frankrike. Hun debuterte med The Apothecary i 1991. Seneste bok: Nilling, BookThug 2012

 

Sabotasjeseminar (2020): Escuela NOX ">Sabotasjeseminar (2020): Escuela NOX

-->

Sabotasjeseminar (…

Sabotasjeseminar (2020): Mikkel Bolt Rasmussen">Sabotasjeseminar (2020): Mikkel Bolt Rasmussen

-->

Sabotasjeseminar (…

Seminar for en ny poesifestival, del 1: Franco «Bifo» Berardi">Seminar for en ny poesifestival, del 1: Franco «Bifo» Berardi

-->

Seminar for en ny …

Seminar for en ny poesifestival, del 2: Lisa Robertson">Seminar for en ny poesifestival, del 2: Lisa Robertson

-->

Seminar for en ny …

Seminar for en ny poesifestival, del 3: Fredrik Nyberg">Seminar for en ny poesifestival, del 3: Fredrik Nyberg

-->

Seminar for en ny …

Marjorie Perloff, del 1: 2012.23.07">Marjorie Perloff, del 1: 2012.23.07

-->

Marjorie Perloff, …

Spørsmål fra salen til Marjorie Perloff Marjorie Perloff, del 2: 2012.07.23"> Marjorie Perloff, del 2: 2012.07.23

-->

Marjorie Perloff,…

Sylvère Lotringer, del 1: 2012.25.05">Sylvère Lotringer, del 1: 2012.25.05

-->

Sylvère Lotringer…

Sylvère Lotringer, del 2: 2012.25.05">Sylvère Lotringer, del 2: 2012.25.05

-->

Sylvère Lotringer…

Audiatur Waste Land: Åpningstale, introduksjon av Alireza Behnam ">Audiatur Waste Land: Åpningstale, introduksjon av Alireza Behnam

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Lydverk av John Hegre">Audiatur Waste Land: Lydverk av John Hegre

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Konsert med Klimakrisen, Tårnsalen, Bergen Kunstmuseum">Audiatur Waste Land: Konsert med Klimakrisen, Tårnsalen, Bergen Kunstmuseum

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Forelesning av Lars Mikael Raattamaa">Audiatur Waste Land: Forelesning av Lars Mikael Raattamaa

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Forelesning av Gunnar Berge">Audiatur Waste Land: Forelesning av Gunnar Berge

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Thomas Lundbo introduserer «Audiatur – antologi over ny fransk poesi 1.1»">Audiatur Waste Land: Thomas Lundbo introduserer «Audiatur – antologi over ny fransk poesi 1.1»

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: «Kong Oidipus» – Performance med tekst av Arve Kleiva">Audiatur Waste Land: «Kong Oidipus» – Performance med tekst av Arve Kleiva

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Vagant presenterer Kookbooks">Audiatur Waste Land: Vagant presenterer Kookbooks

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: «The Fire Sermon» ved Eileen Myles">Audiatur Waste Land: «The Fire Sermon» ved Eileen Myles

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Judith Nærland/Audiatur Print">Audiatur Waste Land: Judith Nærland/Audiatur Print

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Christophe Hanna">Audiatur Waste Land: Christophe Hanna

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Gunnar Berge">Audiatur Waste Land: Gunnar Berge

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Aina Villanger">Audiatur Waste Land: Aina Villanger

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Mila Toivo og Marko Miemi">Audiatur Waste Land: Mila Toivo og Marko Miemi

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Lars Mikael Raattamaa">Audiatur Waste Land: Lars Mikael Raattamaa

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Olga Ravn">Audiatur Waste Land: Olga Ravn

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Kakofoni, Bergen kretsfengsel ">Audiatur Waste Land: Kakofoni, Bergen kretsfengsel

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Forelesning av Christophe Hanna">Audiatur Waste Land: Forelesning av Christophe Hanna

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Paneldebatt">Audiatur Waste Land: Paneldebatt

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Judith Nærland/Audiatur Print">Audiatur Waste Land: Judith Nærland/Audiatur Print

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Daniela Seel">Audiatur Waste Land: Daniela Seel

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Jenny Tunedal">Audiatur Waste Land: Jenny Tunedal

-->

Audiatur Waste Lan…

Audiatur Waste Land: Erlend Nødtvedt">Audiatur Waste Land: Erlend Nødtvedt

-->

Audiatur Waste Lan…