«Revolution: A Reader»

Revolution: A Reader er både en samling og en lesning av tekster om revolusjon, og inneholder tekster av så ulike tenkere og forfattere som Lukrets, Shelley, Arendt, Solanas og Agamben, i tillegg til en lang rekke andre. I margen i papirutgaven finner man redaktørenes kommentarer og diskusjoner av ulike passasjer, og i nettutgaven inviteres leserne selv (vi) til å legge igjen sine egne kommentarer. «Tekstene vi valgte svarte snarere til et ønske å være trofaste mot vår egen historie som lesere, enn til et behov for å historiserer en bestemt kategori», skriver redaktørene i forordet, og fortsetter: «Denne boken representerer altså ikke revolusjon som generell ide, men følger de spesifikke revolusjonene vi har erfart i samtalene oss imellom, i våre egne vennskap og fellesskap, og med de forfattere vi elsker.» De lesende og skrivende redaktørene forsøker å bringe revolusjonen inn i sine egne kropper, for å erfare de de kaller «det radikale potensialet i vår egen bergrensning, den menneskelige legemligheten som ga arbeidet vårt energi».
I likhet med Revolution: A Reader er Audiatur et resultat av redaktørenes eller arrangørenes synkrone og asynkrone leseprosesser, og liv. Og i likhet med boken er festivalen en mulighet til å legemliggjøre disse erfaringene. Vi tror, som Lisa Robertson og Matthew Stadler, at «det ikke finnes noe offentlig rom som ikke er et legemliggjort offentlig rom» og at «det ikke finnes noen politikk som ikke begynner i våre begjærende celler.»

På seminaret representeres boken av Lisa Robertson. Prosjektets hjemmeside: revolutionreader.com/

Lisa Robertson er poet, født i Canada, men nå bosatt i Frankrike. Hun debuterte med The Apothecary i 1991. Seneste bok: Nilling, BookThug 2012