Tarnac, un acte préparatoireTarnac, un acte préparatoire

Norsk // English

TarnacTo hovedakser løper gjennom Tarnac, un acte préparatoire: Den ene er beskrivelsen av Tarnac som åsted for en autonom kommune som i 2008 ble utsatt for et angrep av det franske antiterrorpolitiet, og hvis leder, Julien Coupat, måtte sitte i fengsel i et halvt år på bakgrunn av nye ekstraordinære terrorbestemmelser som gjør at man kan dømmes også for handlinger som kan vurderes som en forberedelse til en terroristisk handling. Den andre er Tarnac som Jean-Marie Gleize’ eget oppvekststed, som et konkret sted som har preget hans personlige biografi. I Tarnac, un acte préparatoire blandes disse beskrivelsene med inkorporerte dokumentariske og dispositive elementer, som fragmenter av lovtekster, fotografier, og utdrag fra dagboksnotatene til en legfransiskaner som trakk seg tilbake til Tarnac for å leve uten eiendeler. Tarnac, un acte préparatoire inngår i en syklus av bøker som alle er utkommet i serien Fiction & Cie på Éditions du Seuil, der Jean-Marie Gleize via ulike post-poetiske og post-generiske strategier forsøker å nærme seg det han kaller «virkelighetens svarte tegn».

 

«Den plutselige bevisstheten om gressets permanente oppstand

vekker oss til live igjen.»

 

«Etter at man først har konstatert engas platthet

vekker den plutselige bevisstheten om gressets permanente

oppstand oss til live igjen.»

 

En revolusjonær bevegelse sprer seg ikke gjennom

smitte                      Men gjennom resonans

Noe som dannes her                Resonerer

med sjokkbølgen som går ut fra noe som

er dannet der          Legemet som resonerer gjør det

på sin egen måte          En oppstand er ikke som

utbredelsen av en pest eller en skogbrann en lineær

prosess som litt etter litt strekker seg ut fra en

gnist       Men snarere dette         Det tar form på samme

måte som et stykke          MUSIKK med brennpunkter          Spredd

ut i

tiden og i rommet som evner            Å få

rytmen i VIBRASJONEN til å tre fram

Og stadig anta mer fylde

 

til det ikke lenger er mulig å ønske seg noen tilbakevending.

 

Utdrag fra Å prøve å være så nøyaktig som mulig, Thomas Lundbos intervju med Jean-Marie Gleize, som kommer i bokform til festivalen:

… Frans går barføtt (se den første scenen i Rosselinis film) sammen med sine følgesvenner i regnet, på vei til stedet der det første samfunnet (hytter) grunnlegges; denne ‹kommunismen› i den primitive kristendommen er noe som griper meg svært dypt. I min tekst (og i min personlige erfaring) blir den fransiskanske åndeligheten sammenstilt, eller sammenvevd, med de perspektivene som åpnes av det jeg kaller en ‹eksperimentell politikk› (og som jeg finner et eksempel på i Tarnac-kommunen). Det oppstår i det minste en kontakt som kanskje kan forårsake en slags ‹kortslutning› i leserens bevissthet. Dette er det essensielle temaet i boka.

… Ordet ‹Tarnac› i tittelen betegner både landsbyen (der det altså ble gjort noen vilkårlige arrestasjoner i henhold til den nye politiske lovgivningen) og selve boka som leseren har mellom hendene. For bøker er handlinger (tror jeg). Betegnelsen «forberedende akt», som tas ut av sin opprinnelige sammenheng, og slik innrettes og lades på nytt, berører en spesiell oppfatning av tiden slik den utfolder seg innenfor det tekstlige regimet (innenfor denne typen tekstlig regime, poetisk og post-poetisk): For meg handler det ikke om å mane fram fortiden (slik poesien av og til gjør det i sin elegiske modus), heller ikke å besynge framtiden (slik poesien av og til gjør det i sin engasjerte modus), men å bearbeide det jeg kunne kalle en førnåtid (erindringsspor, en barndomsnåtid, som både sansemessig og materielt fortsetter å være tilstedeværende), som legges over en ‹kommende› nåtid. Det er altså en nåtid i flere lag, en nåtid i flere ‹akter›, mens man venter på og forbereder ‹det som skal komme›.

 

Jean-Marie Gleize er har utgitt en rekke diktbøker og artikkelsamlinger om poesi- og litteraturteori, og har markert seg som den ledende teoretikerne for den nye franske poesien. Han har tidligere vært professor i språk og litteratur ved Universitetet i Aix-en Provence, og ledet Centre d’études poétiques ved École normale supérieure i Lyon. Tarnac, un acte préparatoire er utgitt på engelsk og er under oversettelse til norsk.

Presentasjon hos Seuil.

Engelsk oversettelse hos Kenning Editions.

Thomas Lundbo: Den politisk-pragmatiske vendingen i ny fransk poesi

Audiatur – Festival for ny poesi 2014 er den sjette Audiatur-festivalen, og den finner sted på Bergen Kunsthall 3.–5. april.

9. november i fjor arrangerte Audiatur et forberedende seminar.

Seminaret og festivalen kurateres av Karl Larsson og Paal Bjelke Andersen.

Audiaturs arbeidsgruppe består av Paal Bjelke Andersen, Carina E. Beddari, Karl Larsson, Thomas Lundbo, Cathrine Strøm og Martin Sørhaug.

Kontakt: kontakt@audiatur.no

Festivalen er støttet av Bergen Kommune, Fritt Ord, Grand Hotell Terminus, Gyldendal Dansk Forlag, Gyldendal Norsk Forlag, Hanne på Høyden, Hordaland Fylkeskommune, Norsk Kulturråd og U.S. Embassy Oslo.

Billetter:

Festivalpass: 400,- (inkluderer festivalpublikasjoner)

Dagspass: 200,- (inkluderer festivalpublikasjoner)

Studenter: 50% rabatt.