Torgeir Schjerven

Norsk // English

I anledning dagen: tittelen på Torgeir Schjervens siste bok peker mot en feiring av dagene, men òg mot diktsamlingens påminnelse om en bestemt datos egen historie: 11. september: «Aldeles nye er ikke dagene i solskinnet / på jorden  Nei, den 11te september er ikke // en jomfru i kalenderåret: 11te september 1973 / skyter CIA og Pinochet / den folkevalgte president Allende // fjerner tusener fra tid og sted». Vi har imidlertid ikke å gjøre med en refleksmessig forminskning av lidelsene på Manhattan for to år siden. Denne bokas ærend er heller å foreta en poetisk refleksjon rundt historien som en vev av hendelser, hvor en dato i kalenderåret, like gjerne som noe annet, kan tjene som den linjen man griper tilbake langs – og dessuten å åpne for et subjektivt, kaleidoskopisk «blikk for verden» heller enn massesamfunnets kyklopiske medieøye.

Som Henning Hagerup skrev i en anmeldelse i Morgenbladet, innebærer alle datoer «også noe fullstendig trivielt, eller privat; de bevarer sin uskyld fordi ethvert menneske har sine personlige, daterbare erindringer som går fullstendig på tvers av alle merkedager, eller kolliderer med dem.» Denne «uskylden,» opphav til undring og øyeblikksbestemte sammenhenger, «spørsmål store nok / og gjerninger små nok // til å romme kjærligheten», går tapt i medieformidlingen av virkeligheten eller maktens selvoppholdende handlinger. Schjervens dikt kan blant annet ses som et forsøk på å skrive denne høyst ubeskyttede «uskyldens» krønike eller almanakk; med den presiseringen at «uskyld» som ord da peker mot sympati heller enn tilstand, for en poet med Schjervens kunnskap om historien som akkumulert vold.

Schjerven investerer også i en rekke tradisjonelle poetiske motiver, tema og stilleier, som løftes til aktuell og kritisk gyldighet: tro, håp, blomster og Gud opptrer ved siden av Jonathan Woods, «17 år / og drept den første dagen // i slaget ved elven Somme» og en morfar som triller et kjøpeskap over kaikanten i 1968. Boka rommer både hymniske partier og ordmalende passasjer med rim og regler; ordgleden opptrer side ved side med erkjennelsen av og sorgen over at «lyden av verden / kommer sent til seg selv.»

Utgivelser: Vekk (1981) / I det blodige blå, roman (1984) / Nettenes melk (1986) / Tanker og andre personlige bedrifter (1989) / Omvei til venus (1994) / En nåde uten mål (1998) / I anledning dagen (2002)

Stål Stenberg

Henning H. Bergsvåg

Audun Lindholm

Anne Bøe

Kjetil Røed

Pedro Carmona-Alvarez

Henning Hagerup

Hildegunn Dale

Kjetil Røed

Jörgen Gassilewski

Paal Bjelke Andersen

Cathrine Grøndahl

Kjetil Røed

Inger Elisabeth Hansen

Øystein Vidnes

John Hegre

Carl Kristian Johansen

Johannes Heldén

Audun Lindholm

Svein Jarvoll

Kari Løvaas

Onophon

Audun Lindholm

Christian Refsum

Kjetil Røed

Øyvind Rimbereid

Ulf Eriksson

Torgeir Schjerven

Stål Stenberg

Espen Stueland

Steinar Opstad

Arne Østring

Audun Lindholm

Vemund Solheim Ådland

Susanne Christensen

Miia ToivioMiia Toivio">Miia ToivioMiia Toivio

Leevi Lehto

Att bli ved I og IIAtt bli ved I and II

Fredrik Nyberg

ChateauxChateaux

Beata Berggren, Martin Högström, Peter Thörneby

Falsche FreundeFalsche Freunde

Uljana Wolf

Happiness: Poems After RimbaudHappiness: Poems After Rimbaud

Sean Bonney

Spit TempleSpit Temple

Cecilia Vicuña

Tarnac, un acte préparatoireTarnac, un acte préparatoire

Jean-Marie Gleize

-->

Audiatur 2003 ble avholdt i Bergen fra 14. til 16. november 2003. Programansvarlige var Audun Lindholm og Martin M. Sørhaug.