Utgivelser

Audiatur – Festival for ny poesi er en poesibiennale som ble etablert i 2003. Festivalen har i 2005, 2007 og 2009 publisert omfattende kataloger som er tilgjengelige gjennom Audiatur bokhandel.

Her finner en også Audiaturs øvrige publikasjoner samt en serie med særtrykk, Audiatur Print, som  kurateres av Judith Nærland.