God poesi er presist artikulert poesi. Men hva betyr egentlig det? Kan den samme poesien være godt artikulert i en sammenheng og dårlig artikulert i en annen? Eller har en godt artikulert poesi bare poesien selv som forutsetning?

 

Audiatur – Festival for ny poesi 2014 er den sjette Audiatur-festivalen. Denne gangen inviteres tolv verker som blir presentert på disse sidene frem mot festivalen på Bergen Kunsthall 3.–5. april 2014.