Den frie, innovative kunstneren er nyliberalismens våte drøm: fleksibilitet har blitt normen, usikkert arbeid og usikker inntekt har blitt regelen og skillet mellom arbeid og fritid har blitt visket ut. Under slike betingelser: Kan kunstneren være kritisk uten at kritikken automatisk assimlieres av det den kritiserer?

 

Audiatur – Festival for ny poesi 2014 er den sjette Audiatur-festivalen. Denne gangen inviteres tolv verker som blir presentert på disse sidene frem mot festivalen på Bergen Kunsthall 3.–5. april 2014.