Stinne Storm

Norsk // English

Stinne Storm er poet og oversetter. Preget av en hjemkomst til Danmark og gjenopptagelsen av morsmålet etter å i lengre tid ha oppholdt seg i utlandet, slår forfatterens litterære dna gjennom, uansett hvor fragmentært og preget av eksilet subjektet er – eller gjør seg i verden. Hennes seneste arbeider beskriver naturens villhet og språkets iboende livskraft, som setter seg i teksten både som en lengsel etter det fremmede og et gjensyn med det opprinnelige.

For tiden arbeirder hun med en oversettelse av Edith Södergrans breve til hagar som vil utgis på Forlaget Virkeligs Bestiarium-serie.

 

Audiatur – Festival for ny poesi 2018 er den åttende Audiatur-festivalen, og den finner sted på Landmark 27.–28. april.

Arbeidsgruppen består i år av Sindre Andersen, Katrine Heiberg, Morten Langeland og Martin Sørhaug.

Kontakt: kontakt@audiatur.no

Festivalen er støttet av Bergen Kommune, Fritt Ord, Grand Hotell Terminus, Hordaland Fylkeskommune og Norsk Kulturråd.

Billetter:

Festivalpass: 230,-

Dagspass: 150,-

Studenter: 50% rabatt.