Hur låter dikten? Att bli ved II

Norsk // English

«Vem talar», spør Fredrik Nyberg i avhandlingen Hur låter dikten? Att bli ved II, og svarer: «Dikten talar. Och framförandet talar. I en lyrikuppläsning språkar dikten. I en lyrikperformance pratar i högra grad själva framförandet.» Avhandlingen, som Nyberg disputerte med ved Göteborgs Universitet i mai i år, er den første doktorgraden i «kunstnerisk forskning» avlagt av en skandinavisk forfatter. Gjennom teksten løper en akademisk og en fiktiv, og en historisk og en privat fremstilling av poesiens muntlighet parallelt.

I en viktig del av avhandlingen gjengir Nyberg hvordan diktene i den tilhørende diktboken Att bli ved fant sin form i og med at de ble lest høyt, privat og offentlig. Ved verbalt å prøve ut ulike konstellasjoner av materialet, ulike opplesningsmetoder og temporære og romlige begrensninger, lot han ikke bare sin egen kropp, men også de faktiske rommene hvor opplesningene fant sted, spille en avgjørende rolle i ferdigstillelsen av verket.

Til seminaret har vi bedt Nyberg, med utgangspunkt i avhandlingen, snakke om poesifestivalen som opplesningssituasjon. Han kommer også til å fungere som konsulent for Audiatur frem mot festivalen i april neste år.

Avhandlingen er tilgjengelig her: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/32816

Fredrik Nyberg er poet og bosatt i Göteborg.

Fredrik Nyberg på Audiatur bokhandel

http://www.norstedts.se/forfattare/Alfabetiskt/N/Fredrik-Nyberg/

Fra arrangørene

Audiatur

The Uprising – On Poetry and Finance

Franco «Bifo» Berardi

Revolution: A Reader

Lisa Robertson & Matthew Stadler

Hur låter dikten? Att bli ved II

Fredrik Nyberg

Audiatur – Seminar for en ny poesifestival er et forberedende seminar til Audiatur – Festival for ny poesi 2014. Seminaret arrangeres på Bergen Kunsthall lørdag 9. november 2013.

Program

12.00 Innledning ved arrangørene.

12.15 Franco «Bifo» Berardi
13.15 Lisa Robertson

14.00 Pause

14.30 Fredrik Nyberg
15.30 Panelsamtale

17.00-19.00 Uformelt samvær

Audiatur – Festival for ny poesi 2014 er den sjette Audiatur-festivalen. Denne gangen ha vi invitert tolv verker som presenteres på disse sidene frem mot festivalen på Bergen Kunshall 3.–5. april 2014.

Seminaret og festivalen kurateres av Karl Larsson og Paal Bjelke Andersen.

Audiaturs arbeidsgruppe består av Paal Bjelke Andersen, Carina E. Beddari, Karl Larsson, Thomas Lundbo, Cathrine Strøm og Martin Sørhaug.

Billetter: 80,-

Kontakt: kontakt@audiatur.no

Seminaret er støttet av Bergen Kommune, Fritt Ord og Norsk Kulturråd.