Henning H. Bergsvåg

Norsk // English

Henning H. Bergsvågs (f. 1974) to bøker, Newfoundland (2000) og Nattarbeid (2003), deler flere kjennetegn. Det viktigste er kanskje den tilgrunnliggende tanken at en bok også kan være et sted for leseren å oppholde seg. Et skogholt, marken, asfalt, regn, en radio – disse er noen av bestanddelene som finner sin plass i årets diktsamling, og som utgjør det stedet som er bokens eget. Diktene er på ett nivå så allmenne at alle kan kjenne seg igjen og være her: et landskap, et hus. Samtidig rommer dette landskapet spenninger, gjennom menneskene som befolker det, minner som legger seg over det sette, erfaringer av fravær og død, begjær som både fører sammen og øker bevisstheten om avstand. Spenningene oppstår ikke minst gjennom et språkarbeid med sine egne regler, sine særlige måter å danne sammenhenger og korrespondanser på.

Bergsvågs dikt viser den enkle benevnelsens kraft, hvordan et nærvær kan skrives frem. Men de nærmer seg også adskillelsen mellom menneske og omgivelser – gjennom fornemmelser av å ikke nå frem og projisering av menneskelige egenskaper over på naturen. Dikt-jeg`et kan oppleve «Et konstant tap i alle ting». Det kan falle eller tre inn i seg selv: «Det skal være mulig: å sitte foran et vindu i varmen, kjenne på innsiden av nattkroppen, innsiden av øynene. Tre av seg det seende.» Nettopp synet og lyset er gjennomgangsmotiv i Nattarbeid. Synet er diktenes viktigste sans, de visuelle elementene står sentralt, det opptrer en rekke språkfigurer og påstander som «Landskapet er utelukkende lys». Poenget om språkbruken er viktig, for selv om Bergsvågs dikt er enkle, dempede, er de bare tilsynelatende prosaiske.

Diktene taler ofte til et «du», som skifter mellom å være ulike personer jeg`et står i et nært forhold til, og som dermed blir omdreingspunkter for lengsler, forestillinger og språklige nivåer som handler om noe annet enn det konkret nærværende. Leseren kan i lange partier tilegne seg blikket og tenkemåten i diktene, «identifisere» seg med dikt-jeg`et, for så å bli skjøvet ut i et fortolkende forhold til tekstens utsagn: Hva står det her? Tekstene er erfaringsnære, men hemmelighetsfulle; overskuelige, men likevel ikke gjennomsiktige.

Utgivelser: Trøst, en antologi (1999) / Newfoundland (2000) / Nattarbeid (2003)

Audun Lindholm

Henning H. Bergsvåg

Audun Lindholm

Anne Bøe

Kjetil Røed

Pedro Carmona-Alvarez

Henning Hagerup

Hildegunn Dale

Kjetil Røed

Jörgen Gassilewski

Paal Bjelke Andersen

Cathrine Grøndahl

Kjetil Røed

Inger Elisabeth Hansen

Øystein Vidnes

John Hegre

Carl Kristian Johansen

Johannes Heldén

Audun Lindholm

Svein Jarvoll

Kari Løvaas

Onophon

Audun Lindholm

Christian Refsum

Kjetil Røed

Øyvind Rimbereid

Ulf Eriksson

Torgeir Schjerven

Stål Stenberg

Espen Stueland

Steinar Opstad

Arne Østring

Audun Lindholm

Vemund Solheim Ådland

Susanne Christensen

Miia ToivioMiia Toivio">Miia ToivioMiia Toivio

Leevi Lehto

Att bli ved I og IIAtt bli ved I and II

Fredrik Nyberg

ChateauxChateaux

Beata Berggren, Martin Högström, Peter Thörneby

Falsche FreundeFalsche Freunde

Uljana Wolf

Happiness: Poems After RimbaudHappiness: Poems After Rimbaud

Sean Bonney

Spit TempleSpit Temple

Cecilia Vicuña

Tarnac, un acte préparatoireTarnac, un acte préparatoire

Jean-Marie Gleize

-->

Audiatur 2003 ble avholdt i Bergen fra 14. til 16. november 2003. Programansvarlige var Audun Lindholm og Martin M. Sørhaug.