Jörgen Gassilewski

Norsk // English

I panelsamtalen som ble avholdt under Audiatur 2003, «Poesien og det sosiale rommet», snakker Jörgen Gassilewski om å tone ned det tradisjonelle jeget og den egne stemmen for å i stedet vise omsorg for formen og hvordan materialet presenteres – som om materialet er noe forfatteren har foran seg og bearbeider, snarere enn noe han eller hun skriver av seg. Gassilewskis dikt framstår da også som konstellasjoner av allerede eksisterende tekst. Men i motsetning til Ulf Karl Olov Nilssons arbeid de siste årene, hvor de enkelte tekstene stort sett henter materiale fra én enkelt kilde, virker det som om det for Gassilewski i mindre grad dreier seg om å bearbeide spesifikke kulturelle, litterære, sosiale eller historiske tekster enn om å fortette det allmenne (deriblant de spesifikke kulturelle, litterære, sosiale eller historiske tekstene).

Resultatet er noen svært heterogene dikt, hvor de overordnede og underordnede strukturene like mye handler om å konfrontere motsetningsfylte elementer (alt fra fortellinger til bokstavkombinasjoner) med hverandre, som om å skape helhet. Eller sagt på en annen måte: formene framstår som arenaer hvor det heterogene materialet, med stor omsorg, spilles ut. I portarnas bilder (1999) består dette materialet for en stor del av fraser og ord knyttet til relasjoner, mellom mennesker, mellom bevisstheten og kroppen, og mellom bevisstheten og de rommene kroppen befinner seg eller har befunnet seg i. Og boka handler, kan man si, også om og gjennom disse frasene, ordene og bokstavenes relasjoner til hverandre.

skapelsens sedelärande samtal (2002) framstår i en viss forstand som portarnas bilders formelle motsetning. Her dannes ikke rytmen så mye av friksjonen mellom enkeltdeler, som av hvordan enkeltelementer avløser hverandre i en lengre struktur. Dynamikken mellom enkeltelementene spilles ut over et mye større felt og blir, kanskje, dermed også tydeligere enn i den foregående boka. Tittelen er hentet fra Sveriges første trykte bok, Dyalogus creaturarum moralizatus (1483), et oppbygelig skrift som inneholder 122 fabler i form av dialoger mellom ulike deler av skaperverket. Gassilewskis bok er ett langt dikt på 122 nummererte strofer á ti linjer der annenhver linje består av henholdsvis åtte og fire stavelser. Innenfor denne homogeniserende og avrunda formen (den første linja gjentas som den siste, og hovedhandlingen utspiller seg i nærheten av Globen i Stockholm) finner man en katalog over diktets muligheter, fra lengre fortellende passasjer til fortettede opphopninger hvor perspektivet og fokuset skifter fra bokstav til bokstav. Og formen danner også en overbygning som i prinsippet kan romme og likestille alt, inklusive en problematisering av den potensielt altomfattende formens assimilering av verden: «jag / och vi står i samma rum och / breder ut oss // xxx // i dette rum johan ser på / mig», og seinere i diktet: «johan ser på mig och undrar / vad jag vill». Altså den altomfattende formen kun som et potensial, eller kanskje dreier dette seg om å faktisk slippe omverdenen inn i diktet, gjennom en av hovedpersonenes motstand mot å bli assimilert, inngå i en struktur som når alt kommer til alt er intern og lukket.

Våren 2006 kommer etter planen Gassilewskis første roman, Göteborgshändelserna. Handlingen er lagt til gatekampene under EU -toppmøtet i Göteborg, juni 2001 og romanen omtales av Gassilewski som en collage «av preparerte sitater fra dagspressen, tidsskrifter, bøker, utredninger, vitnemål osv. rundt disse hendelsene.»

Utgivelser:
Du (Bonniers, 1987)
Sommarens tankar (1989)
Jägarens hemkomst (1991)
Cedern (1992)
Rekviem (1996)
portarnas bilder (1999)
skapelsens sedelärande samtal (2002)
Kakbak (OEI editör 2003)

Paal Bjelke Andersen

Henning H. Bergsvåg

Audun Lindholm

Anne Bøe

Kjetil Røed

Pedro Carmona-Alvarez

Henning Hagerup

Hildegunn Dale

Kjetil Røed

Jörgen Gassilewski

Paal Bjelke Andersen

Cathrine Grøndahl

Kjetil Røed

Inger Elisabeth Hansen

Øystein Vidnes

John Hegre

Carl Kristian Johansen

Johannes Heldén

Audun Lindholm

Svein Jarvoll

Kari Løvaas

Onophon

Audun Lindholm

Christian Refsum

Kjetil Røed

Øyvind Rimbereid

Ulf Eriksson

Torgeir Schjerven

Stål Stenberg

Espen Stueland

Steinar Opstad

Arne Østring

Audun Lindholm

Vemund Solheim Ådland

Susanne Christensen

Miia ToivioMiia Toivio">Miia ToivioMiia Toivio

Leevi Lehto

Att bli ved I og IIAtt bli ved I and II

Fredrik Nyberg

ChateauxChateaux

Beata Berggren, Martin Högström, Peter Thörneby

Falsche FreundeFalsche Freunde

Uljana Wolf

Happiness: Poems After RimbaudHappiness: Poems After Rimbaud

Sean Bonney

Spit TempleSpit Temple

Cecilia Vicuña

Tarnac, un acte préparatoireTarnac, un acte préparatoire

Jean-Marie Gleize

-->

Audiatur 2003 ble avholdt i Bergen fra 14. til 16. november 2003. Programansvarlige var Audun Lindholm og Martin M. Sørhaug.